Fra oljeraffineri til bioraffineri

Professor Vincent Eijsink (bildet) fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) satte et svært interessant og muntert punktum for første dag av Lab Norges bransjetreff på Sundvolden Hotel. Hans engasjement og medrivende stil gjorde at de tilstedeværende strakte seg til sitt ytterste for å få med seg et til dels svært krevende stoff. Foredraget het «Bioraffinering – med enzymer og mikrober mot en grønnere fremtid», og hans hovedpoeng var at vi beveger oss fra en verden hvor vi bruker fossile råstoffer til en verden med biologiske og fornybare råstoffer. Vi går ikke fra olje til skog, men fra olje til fornybart råstoff. Vi skal endre vår teknologi fra oljeraffineri til bioraffineri. Samtidig skal vi etablere et sirkulært system. For å få til det skal jord- og havbruket i noen grad bli fremtidens oljeselskaper. Skogen vår er ikke nok, den ville fort være hugget ned om vi skulle basere oss på den. Men det gjør ikke noe fordi vi har havet med enorme mengder biomasse. Det tar litt tid å komme dit, men vi må ikke glemme at vi har brukt mer enn hundre år på å komme dit vi er i dag når det gjelder å hente og raffinere olje. Vi skal gjøre det samme med biomasse som vi i dag gjør med olje. Vi skal bruke alle deler av den. Borregaard tjener allerede penger på å raffinere norsk biomasse i form av norsk gran. Biomasse er grunnlag for et vidt spekter av produkter, og alt i biomassen blir utnyttet. Bioraffinering er naturens egen mekanisme. Mikrober og mikrobielle samfunn gjør jobben. Nye verktøy gjør at mikrobene temmes og tilpasses Professor Vincent Eijsink er ikke lite stolt av at teamet ved NMBU gjennom over ti års arbeid fant nye løsninger for bioraffinering. Her ligger NMBU helt i første rekke. Miljøet på Ås fant noe verden har lett etter i 60 år, og har bidratt sterkt til at det i dag er mulig å bryte ned ikke-spiselig biomasse til biodrivtoff. Vincent Eijsink og hans medarbeidere har vært med helt fra grunnleggende forskning til implementering i produksjonen på Borregaard i Sarpsborg. Hans avsluttende ord var at bioraffinering alene sannsynligvis ikke redder planeten vår, men den kan bidra og vil skape nye verdier.

Fra oljeraffineri  til bioraffineri