Høring - forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

NLF har fått forslag til en ny forskrift om håndtering av medisinsk utstyr til høring. Vi har tidligere vært involvert i forberedelsene til forskriften gjennom deltaking i en konferanse i regi av daværende Sosial- og Helsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - DSB. Der fikk vi og andre aktuelle instanser anledning til å gi synspunkter på det arbeidet som ble satt i gang. Vi tar gjerne mot innspill fra medlemmer. Høringsbrevet finnes her:

Forskrift om håntering av medi utstyr til høring