Forskningsrådet gratulerte Lab Norge

Da postdoktor Cinzia Progida fikk Lab Norges forskningspris for 2014, hadde divisjonsdirektør Jesper Simonsen (bildet) i Norges forskningsråd fått den hyggelige oppgaven å overlevere diplom og sjekk. I sin tale sa Simonsen blant annet: «Denne prisen kommer på helt riktig tidspunkt. Regjerningen offentliggjorde den 8. oktober en tiårsplan for norsk forskning og høyere utdannelse. Som ett av seks prioriterte områder påpekte regjeringen behovet for å plassere Norge i front internasjonalt på flere forskningsområder. Norges forskningsråd ønsker å gratulere Lab Norge med denne prisen.»

Forskningsrådet gratulerte Lab Norge