Forskningsprisen: De nominerte presenterte seg

De tre nominerte til Lab Norges forskningspris presenterte seg og sine prosjekter i forkant av Lab Norges ekstraordinære generalforsamling mandag den 8. august. De tre er fra venstre på bildet De tre er: Alexander Høgmoen Åstrand, Farmasøytisk institutt, UiO Julie E. Heggelund, Institutt for kjemi, UiO og Matthias Schrade, Universitetet i Oslo. Ett jurymedlem var til stede. De øvrige to får videopptak av presentasjonene. Vinneren blir offentliggjort og får sin pris under Lab-messen på Lillestrøm. Overrekkelsen finner sted onsdag den 17. oktober, klokken 0830.

Forskningsprisen: De nominerte  presenterte seg

Fra venstre: Ove Alexander Høgmoen Åstrand, Julie E. Heggelund og Matthias Schrade

 

Fagkomiteen som utpeker kandidater til prisen består av professor II Arne Klungland, oppnevnt av Norsk Biokjemisk selskap, dr. scient. Hege Karlsen, oppnevnt av Norsk Kjemis Selskap og professor emeritus Tor-Arne Hagve, oppnevnt av Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi.

Advokat Tore Flaatrud, som er sekretariatsleder for Lab Norge, er sekretær for komiteen.

 

Mer om finalistene

 

Julie E. Heggelund, Institutt for kjemi, UiO

Julie E. Heggelund (31) har nylig startet et postdok-prosjekt som går ut på å studere membranproteiner involvert i multiresistent tuberkulose. Prosjektet er et FRIPRO mobilitetsstipend finansiert av Forskningsrådet. Hun er ansatt ved Farmasøytisk institutt, men de to første årene skal hun tilbringe ved Universitetet i Leeds, Storbritannia.

 

Hennes ph.d.-prosjekt, under veiledning av professor Ute Krengel, gikk ut på å studere koleratoksin (fra V. cholerae) og varmelabilt enterotoxin (fra ETEC) ved bruk av røntgenkrystallografi.

 

Matthias Schrade, Universitetet i Oslo

Matthias Schrade (33) er nominert for sine studier av elektriske egenskaper i termoelektriske materialer ved høy temperatur og i kontrollerte atmosfærer, og med vekt på hans bidrag til utvikling av ny metodologi og utstyr i skjæringspunktet mellom materialkjemi og materialfysikk.

 

Han tok sin ph.d. i 2014 ved Fysisk og kjemisk institutt, UiO, med professorene Terje Finstad og Truls Norby som veiledere.

 

Schrade arbeider med transportegenskaper i energirelaterte materialer, hovedsakelig for termoelektriske applikasjoner. Eksperimentelle teknikker inkluderer måling av resistivitet, Hall-effekt, Seebeck-koeffisient og termisk ledningsevne i et vidt område, fra kryogene til høye temperaturer.

 

Ove Alexander Høgmoen Åstrand, Farmasøytisk institutt, UiO

Ove Alexander Høgmoen Åstrand (33) avla i 2013 doktorgraden ved Farmasøytisk institutt, UiO. Hovedveileder var professor Pål Rongved, med professorene Ragnhild E. Paulsen og Trond Vidar Hansen som medveiledere. Åstrand er nå ansatt som postdoktor på et Marie Curie mobilitetsstipend fra Norges Forskningsråd for å jobbe med katalyse i München og legemiddelkjemi ved Farmasøytisk institutt på Universitetet i Oslo.

 Hovedgrunnen til at han ble nominert, er bidraget til bekjempelsen av antibiotikaresistens. Han har syntetisert sinkbindende molekyler som kan motvirke resistens og gjenopprette aktiviteten av antibiotika i resistente bakterier.