Fornøyd kunde i Østfold

Prosjektsjef utstyr Elisabeth Gudmundsen, prosjekt nytt Østfoldsykehus hadde mye pent å si om laboratorieleverandørene. Hun innledet den faglige delen av Lab Norges Bransjetreff nylig, og om samarbeidet med bransjen sa hun: – Det meste går bra, og vi er kjempefornøyd. Ved etablering av nytt Østfoldsykehus utgjorde laboratorieutstyr 20 prosent av totalen av innkjøpene til sykehuset, men jobbmessig er det nok mer krevende enn andelen skulle tilsi. Det er krever mye innsats å koble til utstyret og integrere det med andre systemer. Elisabeth Gudmundsen hadde trodd, og muligens håpet, at det skulle bli mer dialog, men det tar mye tid. Dialogen er viktig fordi man ikke alltid vet helt hva man skal ha. Når en hel lab skal utstyres, er det ikke alltid man kan være presis nok, og man vet ikke alltid hvor utviklingen går. Da er det en god ting å snakke mye sammen på forhånd. – Dere som leverandører har vært kjempeflinke. All honnør til dere som har levert utstyr og måtte holde ut med både en prosjektorganisasjon og en brukerorganisasjon, sa Gudmundsen som hadde mange gode sjekklister til dem som skal levere lab-utstyr til fremtidige sykehus.

Fornøyd kunde i Østfold