Farlige stoffer skal deklareres

Sjefingeniør Christian Iversen (bildet) i Miljødirektoratet fortalte deltagerne på bransjetreffet på Sundvolden Hotel om deklarering og rapporteringsplikt til myndighetenes sentralregister over farlige kjemikalier. Registeret er et ledd i Arbeidstilsynets og Miljødirektoratets arbeid med å kontroller at deklarerte stoffer brukes i henhold til forskriftene. Det foretas også risikoanalyser for Arbeidsmiljøinstituttet. Plikten til å deklarere er del av en nasjonal forskrift, og alle produkter som er fareklassifisert skal deklareres. For at stoff eller en stoffblanding skal være deklareringspliktig, må det importeres eller produseres i et omfang på minst 100 kilo per år. I tillegg er det deklareringsplikt for alle produkter som omfattes av biocid-forskriften, uansett vekt på det importerte produktet. Det samme gjelder for alle produkter som omfattes av forskrift om mikrobiologiske produkter. Alle kjemikalier som omfattes av forskrift om utgangsstoffer for eksplosiver skal også meldes om de inngår i produkter over en viss grense. Opplysningene i en deklarasjon skal også omfatte bruksområde og sluttbruk av produktet. Det er utviklet et nytt elektronisk innmeldingssystem, og informasjonen kan legges inn gjennom Altinn. Det arbeides nå med en løsning der utenlandske firmaer kan logge seg på selv om de ikke har brukerrettigheter på Altinn. Foreløpig må de sende på papir, men det blir en digital løsning før neste sommer. Det er viktig for bransjen å gå inn i produktdatabasen og sjekke om man har produkter som er deklareringspliktige. Christian Iversen understreket sterkt at de som har spørsmål om deklareringsplikten er velkommen til å ta kontakt med ham. Sekretariatet har kontaktinformasjonen.

Farlige stoffer skal deklareres