Egenproduksjon av tester til diagnostikk i sykehusene

NLF har tatt opp bruken av egenproduserte medisinske tester i sykehusene med Helse- og omsorgsdepartementet. Egenproduserte medisinske tester er tester sykehusene selv har lagd og tatt i bruk. Det stilles ingen krav til slike tester i dag og det er ingen kontroll verken med den enkelte test eller med bruken. NLF foreslår derfor at staten ikke lenger skal utbetale refsujon til slike tester der det finnes CE-merkede tester tilgjengelig i markedet. Det er ikke tillatt å bruke slike tester på annet enn egne pasienter innenfor en helseinstitusjon. NLF ber også om at kontrollen med bruken av slike tester skjerpes, slik at sykehusene holder seg innenfor gjeldende regler.

Egenproduksjon av tester til diagnostikk i sykehusene

Det er både pasientsikkkerhetsgrunner til å begrense bruken av slike tester og samfunnsøkonomiske grunner. Pasientsikkerhet fordi det ikke er noen kontroll med slike tester. Samfunnsøkonomi fordi sykehusene bruker resurser på å utvikle tester som allerede finnes i markedet og som er kvalitetsikret i samsvar med forskrift om medisinsk utstyr. I tillegg oppnåt sykehusene i konkrete tilfelle høyerer refusjon ved å bruke en manuell test, som er egenutviklet, enn en automatisert test, som finnes i  markedet.


Brevet til Helse- og omsorgdepartemenet finnes her.