Cinzia Progida vant Lab Norges forskningspris

Cinzia Progida er tildelt Lab Norges forskningspris for 2014. Prisen er på 100 000 kroner, og hun fikk prisen for sitt arbeid med de molekylære mekanismene som styrer transporten inne i cellene. Spesielt studerer hun rab-proteinene, som har hovedansvar for denne transporten. Her ser vi prisvinneren Cinzia Progida sammen med utdeler og jury. Fra venstre professor Øyvind Mikkelsen, divisjonsdirektør Jesper Simonsen fra Norges forskningsråd, prisvinneren, fungerende jurymedlem professor Lars Mørkrid og professor Arne Klungland.

Cinzia Progida vant Lab Norges forskningspris

Cinzia Progida er tildelt Lab Norges forskningspris for 2014. Prisen er på 100 000 kroner, og hun fikk prisen for sitt arbeid med de molekylære mekanismene som styrer transporten inne i cellene. Spesielt studerer hun rab-proteinene, som har hovedansvar for denne transporten.

Cinzia Progidas store produksjon av vitenskapelige artikler spilte en viktig rolle da hun ble nominert til prisen.

Cinzia Progida har en mastergrad i molekylær biologi og en ph.d. fra Universita Cattolica del Sacro Cuore i Roma. Hun er nå postdoktor i professor Oddmund Bakkes gruppe ved Center of Immune Regulation, Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo.

Divisjonsdirektør Jesper Simonsen fra Norges forskningsråd sto for selve tildelingen, som fant sted under bransjemessen Lab 14.

 

Juryen

Juryen som har valgt kandidater blant de innsendte forslagene, har bestått av professor II Tor-Arne Hagve, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag ved Ahus; professor II Arne Klungland, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo, og professor Øyvind Mikkelsen, Institutt for kjemi, NTNU.

Advokat Tore Flaatrud, som er sekretariatsleder for Lab Norge, er sekretær for komiteen.

 

Formålet med prisen

Med denne prisen ønsker Lab Norge å løfte frem forskning i naturvitenskaplige laboratorier og hedre unge forskere, under 35 år, som utfører sin forskning nettopp der. Lab Norges forskningspris deles ut hvert tredje år i forbindelse med Lab-messene eller annet arrangement i regi av Lab Norge.