Cinzia Progida holdt sin prisforelesning

Postdoktor Cinzia Progida ble under messen Lab 14 tildelt Lab Norges forskningspris for 2014. På foreningens medlemsmøte i november kvitterte hun for æren og de 100 000 kronene med en forelesning som viste at celler er noe langt mer spennende og avansert enn de fleste forestiller seg. Med utgangspunkt i rab-proteinene fikk vi vite hvordan bestanddelene i cellene kommuniserer, og hvilken betydning den kunnskapen kan ha for kreftforskningen. Mye taler for at Cinzia Progidas avanserte grunnforskning kan spille en rolle i utviklingen av en kreftvaksine. Her ser vi prisvinneren sammen med Lab Norges styreleder Jon Terje Heimdal.

Cinzia Progida holdt sin prisforelesning