Campus Ås skal kjøpe 90200 enheter utstyr

Gine E. Støren (her sammen med sekretariatsleder Tore Flaatrud) er prosjektleder for brukerutstyr ved Campus Ås. Det betyr at hun leder brukerutstyrsprosjektet ved det vi kjenner som Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og som snart skal omfatte veterinærutdanningen og Veterinærinstituttet. De flytter fra Adamstuen til Ås. Der flytter de inn på 63 000 nybygde kvadratmeter, og en fjerdedel av det er laboratorier. Styringsrammen for bygningen er på 5,6 mrd. kroner og den skal utrustes for cirka én mrd. kroner. Støren fortalte medlemsmøtet i Lab Norge at det blir tre klinikker, én for smådyr, én for hester og én for produksjonsdyr, og her finner man de fleste funksjoner som brukes på et humansykehus. Men noe er spesielt tilpasset dyrehelse. Det stilles for eksempel store krav til en MR-maskin som skal brukes på alt fra hest til fisk. Brukerutstyrsprosjektet har som oppgave å forsyne det nye bygget med alt nødvendig utstyr, i alt 90 200 enkeltartikler. Innkjøpene er delt i tre puljer; utstyr med stor byggpåvirkning, utstyr med byggpåvirkning og løst utstyr.

Campus Ås skal kjøpe 90200 enheter utstyr

 

Anbud på hovedtyngden av laboratorieutstyr blir utlyst i 2018 med levering sommeren 2019.

Anbudene blir delt i 20 produktgrupper. Mye er generelt laboratorieutstyr, mens noe er tilpasset dyrebruk.

Støren oppfordrer laboratorieleverandørene til å se hva de har av utstyr som kan brukes i veterinærmedisin. Hun foreslår også at de går inn på hjemmesidene til NMBU og Veterinærinstituttet for å se hva de arbeider med av forskning og dermed kan trenge av utstyr.

Hun hadde noen klare appeller: Gjør forarbeidet nå! Tilbudsperioden er kort! Vi vil gjerne ha mange gode tilbud!

– Vi kan bare vurdere det materialet vi får. Derfor er det viktig å være nøye med besvarelsene. Det blir informasjonsmøter for tilbyderne, og send oss spørsmål om dere har noen.

Dette er et svært komplisert prosjekt. Det er det mest kompliserte i sitt slag i Europa, og vi trenger spørsmål.

Andre råd var: Svar tydelig på alle spørsmål. Alle svarer ikke like godt. Hvis de ikke besvarer tydelig, må de avvises. Ikke ta forbehold. Det kan føre til avvisning. Spør heller på forhånd. Gi nøyaktige og presise referanser.

Til avslutning roste Gine E. Støren Lab Norge for foreningens register over produkter, utstyr og leverandører. Hun sa at registeret er et svært nyttig verktøy for dem som arbeider med laboratorieutstyr. Derfor er det viktig at det holdes oppdatert.