Brudd på dataregler kan gi store bøter

Under Lab Norges bransjetreff på Losby Gods orienterte seniorrådgiver Camilla Nervik (bildet) i Datatilsynet om EUs personvernforordning. Nervik er jurist og har jobbet i Datatilsynet i ni år. Hun minnet om at alle nå er opptatt av personvernregler, og at de nye EU-reglene trer i kraft fra 25. mai 2018. Hun minnet også om at den som bryter disse reglene risikerer bøter på inntil fire prosent av bruttoomsetningen, begrenset oppad til 20 mill. euro. Det er snakk om mye penger. Ifølge Nervik er det ikke mye nytt sammenlignet med tidligere regler. Men med en ny utgave av reglene, får de mye større oppmerksomhet, og bøtenivået er nytt. I dag er det maksimalt i underkant av kr 1 million.

Brudd på dataregler  kan gi store bøter

Uansett kommer de nye reglene til å skape et stort marked for konsulenter og advokater.

For borgeren dreier reglene seg om rett til kontroll om egne opplysninger og rett til å vite hvilke opplysninger som finnes, hvordan de brukes og av hvem. For databrukere er det blant annet regler om hvordan ta vare på opplysninger man allerede har.

Nå har Europa fått et felles standardisert regelverk, som styrker borgernes rettigheter. Det kan sikre samarbeidet mellom personverntjenestene og styrke tilliten til digitale tjenester.

Helt nytt er at det ikke blir noen krav til konsesjon, mens det blir strenge regler og sanksjoner mot dem som bryter reglene. Det åpnes også for erstatningsplikt.