Brev til departementet om egenproduksjon av medisinske tester

Det var ingen framdrift i saken om egenproduksjon av medisinske tester i sykehus og private medisinske laboratorier. Vi valgte derfor å sende et brev til departementet der vi ber om at de følger opp det initiativet vi tok i saken for flere år siden. Vi har hatt dialog med Helsedirektoratet om saken, men det er Helsetilsynet som nå har saken og der har det ikke skjedd noe så langt, etter det vi kjenner til.

Brev til departementet om egenproduksjon av medisinske tester

Brevet finner du her