Bransjetreff på Sundvolden

Lab Norge avviklet nylig sitt årlige bransjetreff. Cirka 40 deltagere fra 24 medlemsbedrifter var samlet til to intense halve dager på Sundvolden Hotel. På dagsordenen sto saker som produktregistrering, miljøkrav og grønnere fremtid, regelverk for offentlige anskaffelser, opplæring av bioingeniører, det nye Sykehusinnkjøp HF og EU-regler og konkurransevilkår. Sakene hadde eksterne foredragsholdere, som alle gjorde en glimrende innsats. De to møtedagene ble ledet av henholdsvis Haakon Torgersen (t.v) og Ingunn Fredriksen, mens sekretariatsleder Tore Flaatrud samlet trådene. Under arrangementet var det også rom for sosialt samvær og det styreleder Jon Terje Heimdal kalte et pusterom i en ellers travel hverdag.

Bransjetreff på  Sundvolden