Bra frokostmøte om nye reguelringer for medisinsk utstyr

Vi arrangerte frokostmøte om de nye reguleringene for medisinsk utstyr 2. februar i samarbeid med Medtek Norge. 45 frammøtte fra de to foreningene. Ingeborg Hagerup-Jenssen og Petter Alexander Strømme fra Helsedirektoratet orienterte om de nye reguleringene som er politisk klarert og som blir vedtatt i EU denne våren. Det blir nye og strengere krav både til produsent, importør og distributør. For produsenten blir det langt flere produkter som skal til ekstern kontroll enn i dag. Ansvar tydeliggjøres også for importør og distributør. Vi vil få ny lov og forskrift til høring før de settes i kraft og vi inviterte oss til dialog blant annet om oversetting, som vi så var utfordrende da nåværende regelverk kom i 2005.

Bra frokostmøte om nye reguelringer for medisinsk utstyr

 

Bildet fra v.: Ingeborg Hagerup-Jenssen og Petter Alexander Strømme, Helsedirektoratet

Presentasjonen finner du her