Bra frokostmøte om laboratoriekodeverket

Et titalls deltakere hadde benket seg for å høre spesilarådgiver Annette Larsen i Direktoratet for e-helse gå gjennom revisjonen av kodeverket for laboratorietester. Kodeverket bygger på en internasjoneal standard, NPU, og tilpasses norske forhold. Hovedformålet med kodeverket er å få entydig rekvirering og besvarelse av laboratorieanalyser. Nomenklaturet danner også grunnlaget for hvilke tester som får refusjon av kostnadene og er derfor svært viktig. Det blir i prinsippet nå en kode for en type test, slik at det ikke skilles på hvilken teknologiske løsning laboratoriet velger. Det arbeides med refusjonstakstene og de vil være klar til nyttår 2016-17. Det ble god diskusjon og stort engasjement fra leverandørene. Bildet: Engasjert forsamling.

Bra frokostmøte om laboratoriekodeverket

Et titalls deltakere hadde benket seg for å høre spesilarådgiver Annette Larsen i Direktoratet for e-helse gå gjennom revisjonen av kodeverket for laboratorietester. Kodeverket bygger på en internasjoneal standard, NPU, og tilpasses norske forhold. Hovedformålet med kodeverket er å få entydig rekvirering og besvarelse av laboratorieanalyser. Nomenklaturet danner også grunnlaget for hvilke tester som får refusjon av kostnadene og er derfor svært viktig. Det blir i prinsippet nå en kode for en type test, slik at det ikke skilles på hvilken teknologiske løsning laboratoriet velger. Det arbeides med refusjonstakstene og de vil være klar til nyttår 2016-17. Det ble god diskusjon og stort engasjement fra leverandørene. Bildet: Engasjert forsamling.

 

Presentasjonen til seniorrådgiver Annette Karsen finner du her