Biologisk materiale og fritak for mva

Levering av biologisk materiale er i bestemte tilfelle fritatt for mva. Fritaket har ikke omfattet levering til alle typer forskningsinstitusjoner. NLF har derfor bedt Finansdepartementet om at all forskning inkluderes i fritaket. Formålet er å unngå ulik bahandling av forskjellige typer av forskningsinstitusjoner. Departementet sendte saken til Skattedirektoratet til utredning, og NLF har sendt over en redegjørelse om saken til direktoratet og vært i et møte. I tillegg til ønske om lovendring, er det behov for avklaring av situasjonen etter dagens regelverk.

Biologisk materiale og fritak for mva