Besøk fra EDMA i Bryssel

Direktør Jesús Rueda Rodriguez fra Edma var nylig i Norge for å orientere seg om virksomheten i Lab Norge og rammebetingelsene for landets laboratorieleverandører. Rodriguez har ansvar for regelverkssaker hos Edma og var særlig interessert i Lab Norges forhold til myndighetene. Samtidig ga han en orientering om det omfattende lov- og regelverket for laboratoriebransjen som for tiden er under utvikling i EU. Det er ingen grunn til å tvile på at EU tar bransjen alvorlig, og Edma er i tett kontakt med unionen.

Besøk fra EDMA i Bryssel