Artikkel om logistikk og miljø i Dagens Medisin

Lab Norge har lenge vært opptatt av at helseforetakene også må ta ansvar for miljøet når det gjelder innkjøp av forbruksmateriell. I en artikkel i Dagens Medisin 22.10.2015 viser Lab Norge hvordan sykehusene kan bidra til mer miljøvennlig logistikk når det gjelder innkjøp av forbruksmateriell. Løsningen er å samle bestillingene for å minske bruken av transport og emballasje. Det kan man starte med nå. Mer om temaet finner du i artikkelen, som er skrevet av sekretariatsleder Tore Flaatrud.

Artikkel om logistikk og miljø i Dagens Medisin