Artikkel i Dagens Medisin om ansvar for opplæring

Lab Norge har skrevet er artikkel i Dagens Medisin, publisert i nettutgaven 16.6.2016, der vi tar opp ansvar for opplæring av helsepersonell når det gjelder medisinsk utstyr. Saken har sin bakgrunn i en sak ved OUS der sykehuset hadde feidiagnostisert en lang rekke pasienter på grunn av manglende eller feilaktig renhold mellom hver kjøring av prøver i et instrument. Sykehuset skyldte på leveandøren, men glemte nok sitt eget ansvar. Vi tar også opp erfaringer leverandørene har når de møter opp for å gjennomføre opplæring. Den er svært variabel.

Artikkel i Dagens Medisin om ansvar for opplæring

Artikkelen ble fulgt opp av Bioningeniøren på nett og på facebooksiden deres. Publiseringen på facebook førte til flere kommentarer, som vi fulgte opp med et oppsummerende svar som ble tatt inn under Debatt på Bioingeniøren på nett. Spennende når saker fører til debatt, som her.

 

Link til artikkelen i Dagens Medisin 15.6.2016 finner du her

 

Link til innlegget i Bioingeniøren på nett 28.6.2016 finner du her:

http://www.bioingenioren.no/aktuelt/2016/slurver-bioingeniorer-med-opplaring/

 

Kommentarene på facebooksiden til Bioingeniøren er her:

https://www.facebook.com/Bioingenioren/

 

Vårt sluttinnlegg i Bioingenøren på nett 1.7.2016 finner du her:

http://www.bioingenioren.no/meninger/debatt/slurver-bioingeniorene-nar-det-gjelder-opplaring-pa-nytt-utstyr/