Ansvar for medisinsk utstyr flyttes til Legemiddelverket

I en melding fra Helse- og omsorgsdepartementet heter det: Helse- og omrorgsdepartementet har bestemt at Helsedirektoratets forvaltningsoppgaver knyttet til området medisinsk utstyr skal overføres til Statens legemiddelverk med sikte på virkning fra 1. januar 2018.

Ansvar for medisinsk utstyr flyttes til Legemiddelverket