Anskaffelser: Terskelverdien økes til 1,1 mill

Nærings- og handelsdepartementet har sendt ut melding om endringer i anskaffelsesregelverket. Den nasjonale terskelverdien øker fra 500 000 kroner til 1,1 millioner kroner. Det betyr at innkjøp under 1,1 millioner kroner ikke lenger må kunngjøres og følge detaljerte regler. Det betyr en betydelig forenkling for flere tusen anskaffelser hvert eneste år. Innkjøp under terskelverdien må likevel fortsatt følge grunnleggende krav til konkurranse og likebehandling, og det offentlige må kunne dokumentere hvordan konkurransen er gjennomført.

Anskaffelser: Terskelverdien økes til 1,1 mill

For innkjøpene som fremdeles må kunngjøres nasjonalt, innføres en ny og enklere prosedyre. Forhandlingsforbudet fjernes. Nye regler åpner for at leverandører og oppdragsgivere kan gå i dialog når det er behov for å få en god anskaffelse.

Endringen vil føre til at det bare er anskaffelser mellom 1,1 mill og EUs terskelverdi, som for tiden er i størrelseorden 1,6 mill., som omfattes av det nasjonale regelverket. Regjeringen avgrenser med dette området for det nasjonale regelverket betydelig. Link til meldingen fra Regjeringen her