Aktivt år i Lab Norge

Styreleder Jon Terje Heimdal (bildet) kunne presentere en aktiv forening da han under Lab Norges generalforsamling gjennomgikk årsmeldingen for 2016. De femti medlemsbedriftene kan glede seg over en forening med solid økonomi og god kontakt med de offentlige organene som skaper rammebetingelsene for laboratorieleverandørene i Norge. Lab Norge har fortsatt kampen mot sykehusenes ulovlige egenproduksjon av medisinske tester og har også nådd frem med sitt ønske om revisjon av takstene for laboratorietester. Det er forøvrig en sammenheng mellom disse takstene og den ulovlige bruken av egenproduserte tester. Foreningen har engasjert seg sterkt i reglene for offentlige anskaffelser. Her har nye EU-regler gjort det enklere både for leverandører og innkjøpere. Lab Norge har fulgt opp en del saker der innkjøpere har brutt reglene. Når det gjelder sikkerhetsdatablader og stoffkartotek for kjemikalier er foreningen ennå ikke i mål med en ideell løsning. Lab Norge fylte 25 år i 2015, og i 2016 kom jubileumsskriftet, som interesserte kan få ved å henvende seg til sekretariatet.

Aktivt år i Lab Norge

 

Styrelederen fortalte at Lab Norge legger stor vekt på kommunikasjon med medlemmer, kunder, myndigheter og andre målgrupper. Det skjer gjennom hjemmeside, månedlig nyhetsbrev, artikler i fagblad og aviser. 2016 ble dessuten året da Lab Norge tok i bruk sosiale medier, og foreningen har vært flittig til stede på Facebook og LinkedIn. Twitter har i noen grad vært brukt.

Lab Norge har strategisk samarbeid med Hovedorganisasjonen Virke og med Medtek Norge, samt med sine skandinaviske søsterorganisasjoner.

Arbeidsgruppene utgjør en viktig del av Lab Norge. Det er egne grupper for Lab-messen, økonomi, forskning og kontroll, helse og helseøkonomi. Arbeidsgruppe helseøkonomi er et samarbeid med Medtek Norge.

I tillegg til dette er det satset stort på kompetanseoverføring, og det er arrangert et stort antall medlemsmøter, bransjetreff, kurs, frokostmøter og seminarer.