Årsmelding for jubileumsåret 2015 klar

Årsmeldingen for året da Lab Norge feiret 25 år er nå klar for nedlasting i høyre spalte på denne siden. Den viser et godt aktivitetsnivå med feiringen av 25-årsjubileet i sentrum, som også omfattet et 25-års jubileumsskrift. I tillegg omtale av viktige saker Lab Norge arbeidet med dette året,

Årsmelding for jubileumsåret 2015 klar

slik som offenlige anskaffelser med nytt policynotat, egenproduksjon av medisinsk utstyr, håndtering av sikkerhetsdatablader for kjemikalier, refusjonsordningen for laboratorietester, nye standard salgsbetingelser, ny brosjyre, artikler i Dagens Medisin, metodevurdering,  helseøkonomi og mye annet. Årsmeldingen ligger, so nevnt, klar til nedlasting i høyre spalte på forsiden her.