Frokostmøte om takster og kodeverk laboratorietester

Vi har gleden av å invitere medlemsbedriftene til et frokostmøte om den nye finansieringsordningen for laboratorietester og om endringene i Norsk laboratoriekodeverk – NLK. Disse endringene får betydning for alle som er leverandører av in vitro-diagnostiske laboratorietseter - IVD.

Frokostmøte om takster og kodeverk laboratorietester