25-års jubileumsskrift har kommet ut

Lab Norge fylte 25 år i 2015 og har derfor samlet Lab Norges 25 årige historie mellom to permer i et flott jubileumshefte, som nå kan lastes ned fra høyre spalte på denne hjemmesiden, eller bestilles i trykt format fra sekretariatet. Heftet inneholder foreningens historie og en dokumentsamling med blant annet standard kontrakter og etiske retningslinjer.

25-års jubileumsskrift har kommet ut