Nyheter

MVA og antistoffer - vi purrer Finansdepartementet

MVA og antistoffer - vi purrer Finansdepartementet

Saken om merverdiavgift og antistoffer har ridd deler av bransjen som en mare i et tiår. Bakgrunnen er at det er et fritak i loven for merverdiavgift for "biologisk materiale". Biologisk materiale er definert i loven og denne definisjonen har blitt tolket i en rekke uttalelser fra flere skattekontor…
 

Les mer

Frokostseminar om de nye reguleringene for medisinsk utstyr og IVD

Frokostseminar om de nye reguleringene for medisinsk utstyr og IVD

Lab Norge og Medtek Norge inviterte i begynnelsen av desember medlemmer og andre til frokostseminar om de nye forordningene for medisinsk utstyr (MDR og IVDR). Petter Alexander Strømme og Bjørn Kristian Berge fra Statens Legemiddelverk foreleste og svarte på spørsmål om hva som er nytt sammenlignet…
 

Les mer

Skandinavisk møte i Danmark

Skandinavisk møte i Danmark

De tre skandinaviske bransjeforeningene for laboratorieleverandører var invitert av DiaLab i Danmark til årlig skandinavisk kontaktmøte i København i begynnelsen av desember. I møtene drøfter man saker av felles interesse, slik som utstillinger, offentlige anskaffelser, ulike aktiviteter og arrangem…
 

Les mer

Høring: Nei til lovfesting av metodevurdering

Høring: Nei til lovfesting av metodevurdering

Lab Norge går i en høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet mot forslag om lovfesting av metodevurdering (engelsk HTA). Uttalelsen er avgitt sammen med Medtek Norge. Bakgrunnen for at man går mot forslaget et tosidig. Det er for det første for tidlig med lovfesting fordi metodevurdering …
 

Les mer

Sekretariatsleder Tore Flaatrud blir med over i Melanor

Sekretariatsleder Tore Flaatrud blir med over i Melanor

Det er nå klart at sekretariatsleder Tore Flaatrud (bildet) blir med over i Melanor når Lab Norge og Medtek Norge har slått seg sammen til en ny forening. Han får ansvar for områdene medlemsrådgiving og juridisk i tillegg til at han vil være "kulturbærer" slik at sakene Lab Norge har arbeidet med bl…
 

Les mer

Vellykket Lab 18!

Vellykket Lab 18!

Når Lab 18 stengte portene kunne sekretariatsleder Tore Flaatrud sette strek for den 10. Lab-messen. Samtidig kunne han se tilbake på en hyggelig fest for å feire at det er 25 år siden den første Lab-messen. Lab 18 ble en riktig vellykket messe. Over 100 utstillere fylte ca 3.000 kvm med utstilling…
 

Les mer

Hilsen til Melanor fra statsråd Høie

Hilsen til Melanor fra statsråd Høie

Helseminister Bent Høie har sendt en videohilsen i anledning fusjonen mellom Medtek Norge og Lab Norge. Vi ser frem til samarbeidet med helseministeren og helse- og omsorgsdepartementet.
 

Les mer

Melanor stiftet

Melanor stiftet

Lab Norge og Medtek Norge fusjonerer. På bildet ser vi håndtrykk mellom styrelederne i Lab Norge og Medtek Norge etter at fusjonsavtale og stiftelsedokument for den nye bransjeforeningen Melanor var signert. Melanor vil være i full drift fra 1. januar 2019. I mellomtiden arbeides det på høytrykk m…
 

Les mer

Lab Norges hederstegn til Jon Terje Heimdal

Lab Norges hederstegn til Jon Terje Heimdal

Jon Terje Heimdal ble under fagmessen Lab 18 tildelt Lab Norges hederstegn for sin innsats for foreningen. Lab Norge organiserer leverandører av laboratorieutstyr til helsesektor, industri, offentlig forvaltning og forsvar. Heimdal har vært styreleder for Lab Norge siden 2013, men kom inn i styret…
 

Les mer

Nerliens Meszansky hadde beste stand på Lab 18

Nerliens Meszansky hadde beste stand på Lab 18

Nerliens Meszansky fikk prisen for beste stand under bransjemessen Lab 18. Juryen sier i sin begrunnelse at det tydelig fremkom hvilke produktområder vinneren representerer. Det ble vist frem svært aktuelle produkter. Standen var dessuten bemannet med selgere og spesialister innenfor hvert produktom…
 

Les mer

Alexander Høgmoen Åstrand vant forskningsprisen

Alexander Høgmoen Åstrand vant forskningsprisen

Alexander Høgmoen Åstrand (33) vant Lab Norges forskningspris for 2018. Prisen består av et diplom og 100 000 kroner. Åstrand er sivilingeniør fra NTNU med spesialisering i organisk kjemi. Han har en ph.d. i legemiddelutvikling med utgangspunkt i kreft, overvekt/diabetes og antibiotikaresistens.
 

Les mer

Lab 18 er i gang!

Lab 18 er i gang!

Messen Lab 18 åpnet i dag kl 0900 med flott utstilling og en lang rekke konferanser, kurs og seminarer i regi av gode samarbeidsparter og av leverandørene. Fra første stund strømmet besøkende inn i utstillingen der utstillerne står klar med siste nytt i utstyr og sine beste folk fra inn- og utland.
 

Les mer

Lab Norge og Medtek Norge blir ett!

Lab Norge og Medtek Norge blir ett!

Lab Norge og Medtek Norge blir nedlagt, og de to danner sammen én ny organisasjon. Det ble vedtatt på ekstraordinære generalforsamlinger i de to organisasjonene mandag 8. oktober. Lab Norge var først ute med en generalforsamling som begynte klokken 1200. Der var det 32 stemmer for nedleggelse og nye…
 

Les mer

Og navnet blir Melanor

Og navnet blir Melanor

Under medlemsmøtet før den ekstraordinære generalforsamlingen i Lab Norge presentert Medtek-direktør Atle Hunstad det nye navnet og prosessen som ligger forut for navnevalget. Den nye organisasjonen skal hete Melanor. Det valget er resultat av tre omfattende workshops med medlemmer fra tre av medle…
 

Les mer

Mange gode argumenter

Mange gode argumenter

Adm. direktør Atle Hunstad I Medtek Norge snakket til deltagerne på medlemsmøtet i forkant av den ekstraordinære generalforsamlingen i Lab Norge. Han var svært opptatt av at den nye organisasjonen blir enda mer relevant innen næringspolitikk. Og han trakk frem Lab Norges juridiske kompetanse og La…
 

Les mer

Forskningsprisen: De nominerte presenterte seg

Forskningsprisen: De nominerte presenterte seg

De tre nominerte til Lab Norges forskningspris presenterte seg og sine prosjekter i forkant av Lab Norges ekstraordinære generalforsamling mandag den 8. august. De tre er fra venstre på bildet De tre er: Alexander Høgmoen Åstrand, Farmasøytisk institutt, UiO Julie E. Heggelund, Institutt for kjemi, …
 

Les mer

25-års jubileumsfest på Lab 18

25-års jubileumsfest på Lab 18

Under messen Lab 18 blir det invitert til 25-års jubileumsfest siden det er 25 år siden den første Lab-messen, Lab 93, ble arrangert på Sjølyst. Lab-messene er et samarbeidsprosjekt mellom Lab Norge og Norges Varemesse og har utviklet seg til å bli laboratoriefolkets viktigste møteplass. Og det vil …
 

Les mer

Busstransport til Lab 18

Busstransport til Lab 18

Lab Norge har lagt opp til gratis busstransport for besøkende til messen Lab 18. Bussene kjører torsdag 18. oktober fra Blindern, Radiumhospitalet, Ullevål sykehus, Aker sykehus, Rikshospitalet og Folkehelseinstituttet. Bussene har avgang kl 0930, men noen av bussene henter flere steder, så noen avg…
 

Les mer

Forlenger frist for nominasjoner til forskningsprisen

Forlenger frist for nominasjoner til forskningsprisen

Vi har forlenget fristen for nominasjoner til Lab Norges forskningspris til unge forskere under 35 år. Ny frist er 27. august. Prisen deles ut på messen Lab 18, som arrangeres på Lillestrøm i tiden 16.-18. oktober 2018. En vitenskapelig komite vil utpeke vinneren av prisen.
 

Les mer

Ny personopplysningslov i kraft 20. juli

Ny personopplysningslov i kraft 20. juli

I en melding fra justisdepartementet heter det: Den nye personopplysningsloven trådte i kraft 20. juli 2018. Med dette gjennomføres EUs personvernforordning (GDPR) i Norge. Stortinget vedtok i mai en ny personopplysningslov som gjennomfører EUs personvernforordning i Norge. Det ble i statsråd 15. j…
 

Les mer

Fusjon Medtek Norge og Lab Norge

Fusjon Medtek Norge og Lab Norge

Medtek Norge og Lab Norge er i dialog om en mulig fusjon. Samtalene er gode og det arbeides med å få på plass et forslag som skal danne grunnlag for en beslutning på ekstraordinære generalforsamlinger hos Lab Norge og Medtek Norge i oktober/november.
 

Les mer

Lab 18 nærmer seg

Lab 18 nærmer seg

Lab 18 nærmer seg og det er viktig at alle nå setter av tid i kalenderen til å besøke messen. Det blir en stor og flott utstilling der leverandørene viser fram siste nytt i utstyr og har med produktspesialister man kan ta en faglig prat med. Messe er kompetanse. I tillegg er det et stort faglig prog…
 

Les mer

Nye styremedlemmer på plass

Nye styremedlemmer på plass

På generalforsamlingen i april ble Tove Nyhus fra Bergman Diagnostika Bildet til høyre) og Nina Nilsen Bjerke fra VWR International (bildet til venstre) valgt. Styret har nå hatt sitt første møte der det var to hovedsaker, ny organisering av Lab Norge og Lab 18. Begge disse sakene er topp prioritert…
 

Les mer

Nye terskelverdier

Nye terskelverdier

Nasjonal terskelverdi for vare og tjenestekontrakter justeres opp fra 1,1 til 1,3 millioner kroner i samsvar med EØS-terskelverdien for statlige kontrakter. Statlige myndigheter vil da fortsatt ha én terskelverdi å forholde seg til ved kjøp av varer og tjenester. Terskelverdiene i andre forskrifter…
 

Les mer

De nye personvernreguleringene - GDPR - tidligst i kraft i juli

De nye personvernreguleringene - GDPR - tidligst i kraft i juli

I en melding fra Justis- og beredskapsdepartementet heter det: Den nye personopplysningsloven vil tidligst kunne settes i kraft i juli i år. Justis- og beredskapsdepartementet arbeider for tiden med å innlemme EUs personvernforordning (GDPR) i EØS-avtalen og gjennomføre forordningen i en ny norsk p…
 

Les mer

Hektisk innspurt for Lab Norge

Hektisk innspurt for Lab Norge

Forleden kunne Lab Norge ønske velkommen til det som nokså sannsynlig er foreningen siste ordinære generalforsamling. Sekretariatsleder Tore Flaatrud går av ved kommende årsskifte, og det foreligger konkrete planer om å fusjonere med en annen organisasjon, Medtek Norge. Årets generalforsmaling var…
 

Les mer

To nye styremedlemmer og to som gikk av

To nye styremedlemmer og to som gikk av

Valgene på Lab Norges generalforsamling fulgte valgkomiteens innstiling. Jon Terje Heimdal, Icare Medical AS, ble gjenvalgt som styreleder. Nina Nilsen Bjerke, VWR International AS og Tove Nyhus, Bergman Diagnostics AS er nyvalgte styremedlemmer, mens Asbjørn Jacobsen, Nerliens Meszansky AS og Haako…
 

Les mer

Strengere EU-regler for kontroll

Strengere EU-regler for kontroll

Seniorrådgiver Ingeborg Hagerup-Jenssen, Statens legemiddelverk, innledet på medlemsmøte etter generalforsamlingen i Lab Norge. Hun var tidligere ansatt i Helsedirektoratet, men fulgte med over da forvaltningsoppgavene knyttet til medisinsk utstyr ble flyttet til Statens legemiddelverk fra nyttår. …
 

Les mer

Praktisk kurs om personvern

Praktisk kurs om personvern

Lab Norge inviterte til kurs i de nye personvernreglene (GDPR) som er varslet å tre i kraft 25. mai i år. Kurset omfattet både gjeldende reguleringer og de nye som kommer, i tillegg til noen reguleringer i markedsføringsloven. Foredragsholderne Hege Stensland Sveen (bildet) og Thomas Flo Haugaard fr…
 

Les mer

Kunngjøring Lab Norges forskningspris

Kunngjøring Lab Norges forskningspris

Lab Norges forskningspris til unge forskere blir delt ut i forbindelse med Lab-messene, denne gangen Lab 18, som arrangeres på Lillestrøm i tiden 16.-18. oktober 2018. Prisen deles ut til forskere under 35 år og som forsker innen naturvitenskap knyttet til laboratorie. Kandidater til prisen må nomin…
 

Les mer

Frokostmøte om takster og kodeverk laboratorietester

Frokostmøte om takster og kodeverk laboratorietester

Vi har gleden av å invitere medlemsbedriftene til et frokostmøte om den nye finansieringsordningen for laboratorietester og om endringene i Norsk laboratoriekodeverk – NLK. Disse endringene får betydning for alle som er leverandører av in vitro-diagnostiske laboratorietseter - IVD.
 

Les mer

Lab Norge åpner for nye medlemsgrupper

Lab Norge åpner for nye medlemsgrupper

Lab Norge endret vedtektene på en ekstraordinær generalforsamling under Bransjetreffet på Losby Gods i begynnelsen av november. Nå kan foreningen ta opp alle bedrifter som er leverandører til laboratorier, mens det tidligere var avgrenset til leverandører av utstyr. - Med denne endringen kan vi få …
 

Les mer

Lab Norge med artikkel i DN om mva og blodprodukter

Lab Norge med artikkel i DN om mva og blodprodukter

Lab Norge har jobbet i mange år med å få til en avklaring når det gjelder merverdiavgift på antistoffer. Saken har ligget lenge stille i Skattedirektoratet etter at den i sin tid ble sendt tilbake dit fra Finansdepartementet. Diverse purringer til Finansdepartementet har ikke virket, så vi fant ut a…
 

Les mer

Nyttig informasjon om arbeidstid

Nyttig informasjon om arbeidstid

– Hvis du har forstått at arbeidsmiljøloven er en lov til beskyttelse av arbeidstakere, er du godt hjulpet. Dessuten er loven langt mer fleksibel enn du aner sa advokat Johan Haga hos Advokatene Haga Flaatrud Haugan under sitt foredrag på Lab Norges bransjetreff. Han la ikke skjul på at det er krys…
 

Les mer

Nå er det snart Lab-messe

Nå er det snart Lab-messe

Prosjektleder Torill Engelberg i Norges Varemesse er en velsett gjest på Lab Norges bransjetreff. For enten har det nettopp vært Lab-messe, eller så skal det snart være Lab-messe. Den oppmerksomme har allerede notert seg dagene 16. til 18. oktober 2018. Da er det Lab 18 hos Norges Varemesse på Lille…
 

Les mer

Ikke bruk brosjyrer i tilbud

Ikke bruk brosjyrer i tilbud

Rådgiver/prosjektleder Trine Kjellsen og Sverre Holtskog stab IKT (bildet), begge ved OUS, kom til Lab Norges bransjetreff for å snakke om nye krav til dataopplysninger ved anskaffelser. Hele OUS og HSØ er pålagt en rekke krav når det gjelder kravspesifikasjon. Poenget er å jobbe smartere og sikre…
 

Les mer

Les www.normen.no om helsedata og personvern

Les www.normen.no om helsedata og personvern

Jan Gunnar Broch (bildet) er seniorrådgiver i Direktoratet for e-helse. Under Lab Norge bransjetreff snakket han om helsedata og personvern. Han sa at personvernhensynet i stor grad er bakt inn i helselovgivningen, men at det er noen utfordringer her, fordi pasientsikkerhet må balanseres opp mot pe…
 

Les mer

Innholdsrikt bransjetreff på Losby Gods

Innholdsrikt bransjetreff på Losby Gods

Lab Norge hadde lagt årets bransjetreff til Losby Gods (bildet) i Lørenskog. Der stilte 41 deltakere fra 28 medlemsbedrifter. Årets hovedtemaer var konsekvensene av EUs datalagringsdirektiv, arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser, neste års Lab-messe samt Lab Norges framtid. Losby Gods viste s…
 

Les mer

Brudd på dataregler kan gi store bøter

Brudd på dataregler kan gi store bøter

Under Lab Norges bransjetreff på Losby Gods orienterte seniorrådgiver Camilla Nervik (bildet) i Datatilsynet om EUs personvernforordning. Nervik er jurist og har jobbet i Datatilsynet i ni år. Hun minnet om at alle nå er opptatt av personvernregler, og at de nye EU-reglene trer i kraft fra 25. mai …
 

Les mer

Skandinavisk bransjemøte i Oslo

Skandinavisk bransjemøte i Oslo

Lab Norge sto som vertskap for det årlige skandinaviske bransjemøtet, denne gangen i Oslo. I møtet diskuterte foreningene saker av felles interesse. Offentlige ansakffesler er aktuelt i alle landene og Swedish Labtech presenterte sitt nye policynotat om dette temaet. Det nye etiske regelverket fra …
 

Les mer

Oppfølgingsspørsmål om egenproduksjon

Oppfølgingsspørsmål om egenproduksjon

Stortingsrepresentant Ketil Kjenseth (V) sendte før ferien skriftlig spørsmål til statsråd Høie om det vi har anført som ulovlig egenproduksjon av medisinske tester i sykehus og medisinske laboratorier. I svaret fra statsråden framkommer det at Helsedirektoratet mener at "..... regelverket er k…
 

Les mer

Engasjerende frokostseminar om metodevurdering

Engasjerende frokostseminar om metodevurdering

Tre kunnskapsrike og engasjerte foredragsholdere ga en grunnleggende innføring i fenomenet metodevurdering for en årvåken forsamling med deltakere fra medlemsbedriftene i Lab Norge og Medtek Norge. Det viste seg at også deltakerne var sterkt engasjert i metodevurdering og hadde mange spørsmål og pr…
 

Les mer

Lab Norge slutter seg til Medtech Europes Code of Ethics

Lab Norge slutter seg til Medtech Europes Code of Ethics

Styret i Lab Norge har besluttet at foreningen skal slutte seg til Medtech Europes Code of Ethics. Koden er et felles regelverk som skal omfatte hele helseindustrien i Europa og deres forhold blant annet til helsepersonell. Regelverket kommer i tillegg til nasjonale lover, i Norge helsepersonelloven…
 

Les mer

Møte med OUS om datakrav ved levering av instrumenter

Møte med OUS om datakrav ved levering av instrumenter

Etter henvendelsen til OUS der vi ba om at de ikke brukte det omfattende dataskjemaet for medisinsk utstyr ved innkjøp av instrumenter til laboratoriene, har vi hatt et møte med Medisinsk-teknisk virksomhetsområde - MTV - der saken ble drøftet. Der kom det fram at bakgrunnen for bruken av skjemaet …
 

Les mer

Lab Norge mot overtredelsesgebyr i høring

Lab Norge mot overtredelsesgebyr i høring

I en høring til endringer i blant annet lov om medisinsk utstyr foreslår Helse- og omsorgsdepartementet at det skal innføres overtredelsesgebyr ved brudd på regelverket. Lab Norge tar i en høringsuttalelse kraftig til motmæle mot forslaget og påpeker at det i høringsnotatet ikke sannsynliggjøres noe…
 

Les mer

Skriftlig spørsmål i Stortinget til helse- og omsorgsministeren

Skriftlig spørsmål i Stortinget til helse- og omsorgsministeren

Stortingsrepresentant Kjetil Kjenseth, Venstre, har sendt et skriftlig spørsmål til Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Spørsmålet må besvares av statsråden innen 6 virkedager. Spørsmålet lyder: Hva kan statsråden gjøre når det gjelder påstått ulovlig bruk av egenproduserte laboratorietester i sp…
 

Les mer

Ansvar for medisinsk utstyr flyttes til Legemiddelverket

Ansvar for medisinsk utstyr flyttes til Legemiddelverket

I en melding fra Helse- og omsorgsdepartementet heter det: Helse- og omrorgsdepartementet har bestemt at Helsedirektoratets forvaltningsoppgaver knyttet til området medisinsk utstyr skal overføres til Statens legemiddelverk med sikte på virkning fra 1. januar 2018.
 

Les mer

Bransjetreff 2017 på Losby Gods

Bransjetreff 2017 på Losby Gods

Bransjtereff 2017 blir i historiske omgivelser på ærverdige Losby Gods i Lørenskog utenfor Oslo i tiden 9.-10. november. Vi legger opp til en hyggelig samling for medlemmene med faglig påfyll, sosialt samvær, god mat, litt høytidelighet og underholdning. Vi jobber med programmet og mottar mer enn …
 

Les mer

Omfattende datakrav fra OUS ved levering av instrumenter

Omfattende datakrav fra OUS ved levering av instrumenter

OUS har i flere anbud lagt ved et omfattende skjema med datatekniske opplysninger som leverandøren må fylle ut. Skjemaet er på 26 sider og innledes med to sider med 70 definisjoner. Mange medlemmer har reagert på skjemaet og gir uttrykk for at de ikke har forutsetninger for å fylle det ut.
 

Les mer

Spørsmål i ESPD i strid med personopplysningsloven?

Spørsmål i ESPD i strid med personopplysningsloven?

NMBU på Ås stilte i sin versjon av egenerklæringgsskjemaet ESPD som skal sendes inn i stedet for dokumentasjon ved kvalifisering til anbud, krav til opplysninger om fødselsdato og adresse til leverandørens representant. Et medlem reagerte på dette og ga uttrykk for at den ansatte, som skulle stå som…
 

Les mer

Omfangsrik kravspek IKT ved levering av instrumenter til OUS

Omfangsrik kravspek IKT ved levering av instrumenter til OUS

I et anbud for innkjøp av et instrument fra OUS var det lagt ved et spørreskjema for IKT på 25 sider, skrevet i et typisk «dataspråk» de færreste i vår bransje behersker fullt ut. Bare definisjonene dreide seg om rundt 70! (bildet) Vi reagerte på bruken av dette skjemaet i et ordinært instrumentanbu…
 

Les mer

Frokostmøte om verdibaserte anskaffelser

Frokostmøte om verdibaserte anskaffelser

Vi inviterer til et frokostmøte om verdibaserte anskaffelser i samarbeid med Medtek Norge 24. mai. Verdibaserte anskaffelser går i korthet ut på å ta med andre elementer inn i vurderingen ved innkjøp enn bare pris. Det kan dreie seg om den helsemessige verdien for pasienten, andre kvalitetskriterier…
 

Les mer

Aktivt år i Lab Norge

Aktivt år i Lab Norge

Styreleder Jon Terje Heimdal (bildet) kunne presentere en aktiv forening da han under Lab Norges generalforsamling gjennomgikk årsmeldingen for 2016. De femti medlemsbedriftene kan glede seg over en forening med solid økonomi og god kontakt med de offentlige organene som skaper rammebetingelsene for…
 

Les mer

Jon Terje Heimdal gjenvalgt

Jon Terje Heimdal gjenvalgt

Jon Terje Heimdal fra Icare Medical ble gjenvalgt som styreleder da Lab Norge nylig avholdt generalforsamling på Scandic Solli i Oslo. Tove Ofstad, Roche Diagnostics Norge ble gjenvalgt for ett år, og Haakon Torgersen, BioNordika ble gjenvalgt for to år. Asbjørn Jacobsen, Nerliens Meszansky og Ing…
 

Les mer

Mobiltelefonen den nye legen

Mobiltelefonen den nye legen

Prosjektleder Hilde Lovett fra Teknologirådet (bildet) beskrev en helt ny helsehverdag for deltagerne på medlemsmøtet som fulgte generalforsmalingen i Lab Norge. Hun omtalte smarttelefonen som en endringsagent, som kommer til å forandre hvordan vi forholder oss til diagnoser og behandlere. Alle har…
 

Les mer

Campus Ås skal kjøpe 90200 enheter utstyr

Campus Ås skal kjøpe 90200 enheter utstyr

Gine E. Støren (her sammen med sekretariatsleder Tore Flaatrud) er prosjektleder for brukerutstyr ved Campus Ås. Det betyr at hun leder brukerutstyrsprosjektet ved det vi kjenner som Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og som snart skal omfatte veterinærutdanningen og Veterinærins…
 

Les mer

Velferdsteknologi tas i bruk nå

Velferdsteknologi tas i bruk nå

Kristine Brevik (bildet) er prosjektleder for tjenesteutvikling og utprøving i Helsedirektoratet. Der arbeider hun i Nasjonalt program for velferdsteknologi 2014-2020. Programmet har tre prosjekter: Spredning av den trygghetsteknologien som har vært utprøvd i tre år, å få på plass infrastruktur for…
 

Les mer

Årsmeldingen for 2016 er klar

Årsmeldingen for 2016 er klar

Årsmeldingen for 2016 er nå klar og er lagt ut på denne hjemmesiden, nede til høyre. Den forteller om et aktivt år i foreningen der strategien om mer utadrettet virksomhet vises tydelig. Det samme gjelder for strategien om å være mer synlig. Årsmeldingen summerer opp alle aktivitetene i 2016 i teks…
 

Les mer

Lab Norge med brev til Helse- og omsorgsdepartementet

Lab Norge med brev til Helse- og omsorgsdepartementet

Lab Norge har sammen med Medtek Norge rettet et brev til Helse- og omsorgsdepartementet der vi uttrykker sterk bekymring over at sekretariatet for Nye metoder, som administrerer metodevurdering i Norge, blir nedbemannet med 25 %. Vi skriver at man er midt i prosessen med å finne kriterier for hvilke…
 

Les mer

Kontaktmøte med Sykehusinnkjøp HF

Kontaktmøte med Sykehusinnkjøp HF

Lab Norge var invitert med i kontaktmøte med det nye Sykehusinnkjøp HF. Møtet var kommet i stand etter initiativ fra Medtek Norge og vi fikk anledning til å presentere viktige saker for industrien for en samlet ledergruppe med adm. dir. Kjetil Istad i spissen for direktørene for de regionale avdelin…
 

Les mer

Invitasjon til generalforsamling og medlemsmøte 24. april

Invitasjon til generalforsamling og medlemsmøte 24. april

Lab Norge inviterer til medlemsmøte i forbindelse med generalforsamlingen 24. april 2017. Lunsj fra kl 1145 på Scandic hotell Solli. Møtet starter kl 1230. Foredragsholdere er Statsbygg om innkjøp av laboratorieutstyr til nybyggene til NMBU på Ås og Teknologirådet om mobile selvtester. I tillegg har…
 

Les mer

Brev til departementet om egenproduksjon av medisinske tester

Brev til departementet om egenproduksjon av medisinske tester

Det var ingen framdrift i saken om egenproduksjon av medisinske tester i sykehus og private medisinske laboratorier. Vi valgte derfor å sende et brev til departementet der vi ber om at de følger opp det initiativet vi tok i saken for flere år siden. Vi har hatt dialog med Helsedirektoratet om saken…
 

Les mer

Invitasjon til kurs i våre standard salgsbetingelser

Invitasjon til kurs i våre standard salgsbetingelser

Har du tenkt over at en kontrakt er fordeling av risiko og derfor har stor betydning for økonomien i en handel? Mange tenker at kontrakt er kontrakt og lite vi kan gjøre med det. Gjennom bedre forståelse av en kontrakt og lovgivingen om kjøp og salg kan du sørge for å prise risiko der det er risiko…
 

Les mer

Bra frokostmøte om nye reguelringer for medisinsk utstyr

Bra frokostmøte om nye reguelringer for medisinsk utstyr

Vi arrangerte frokostmøte om de nye reguleringene for medisinsk utstyr 2. februar i samarbeid med Medtek Norge. 45 frammøtte fra de to foreningene. Ingeborg Hagerup-Jenssen og Petter Alexander Strømme fra Helsedirektoratet orienterte om de nye reguleringene som er politisk klarert og som blir vedtat…
 

Les mer

Møte med Grønt Punkt Norge

Møte med Grønt Punkt Norge

Lab Norge har hatt besøk av Grønt Punkt Norge som samler inn og behandler all emballasje for sine medlemsbedrifter. Det har oppstått en ny konkurransesituasjon i markedet og Grønt Punkt orienterte om det. Vi støtter arbeidet til Grønt Punkt og de andre returselskapene og oppfordrer alle til å være m…
 

Les mer

Frokostmøte om nye reguleringer av medisinsk utstyr

Frokostmøte om nye reguleringer av medisinsk utstyr

Årets første frokostseminar vies de nye reguleringene fra EU om medisinsk utstyr og IVD. Helsedirektoratet vil orientere om det de nye reguleringene som ventes vedtatt første halvår 2017. Frokostmøtet er et samarbeid mellom Lab Norge og Medtek Norge. Invitasjon til kurs sendt alle medlemmer.
 

Les mer

Brev til EcoOnline

Brev til EcoOnline

Lab Norge har lenge arbeidet med utfordringene rundt stoffkartotek for offentlige institusjoner som sykehus og universiteter, og rollen EcoOnline har tatt i den sammenheng.
 

Les mer

De nye reguleringene av IVD

De nye reguleringene av IVD

Vi siterer fra nyhetsbrev far EDMA/Medtech Europe: The draft IVD and Medical Device Regulations are currently undergoing a legal-linguist review; this is a normal part of the final stage of the legislative process where the text is ‘cleaned up’ to remove typos and inconsistencies. Once a ‘c…
 

Les mer

Helsedirektoratet inviterer til samarbeid

Helsedirektoratet inviterer til samarbeid

Helsedirektoratet inviterte i november til et møte mellom direktoratet, Folkehelseinstituttet og Direktoratet for e-helse. Formålet med møtet var å få innspill fra relevante bransjeorganisasjoner til rutiner som kan sikre at Helsedirektoratet er forutsigbare og transparente i møte med aktører fra in…
 

Les mer

Opplysende kurs om offentlige anskaffelser

Opplysende kurs om offentlige anskaffelser

Hele 43 deltakere var samlet til Lab Norges kurs om det nye regelverket om offentlige anskaffelser. Advokatene Anders Kittelsen og Henrik Renner Fredriksen fra Virke (fra v i bildet) gikk gjennom ny lov og ny forskrift som skal tre i kraft 1, januar 2017 og noen endringer som allerede har trådt i kr…
 

Les mer

Kontaktmøte med Oslo Medtech

Kontaktmøte med Oslo Medtech

Lab Norge har vært i møte med daglig leder Kathrine Myhre i Oslo Medtech (bildet) for å se på muligheter for samarbeid. Oslo Medtech er tilrettelegger for oppstartbedrifter innen helseteknologi og har en egen inkubator der slike bedrifter kan leie seg kontorplass når de trenger det. Lab Norge organi…
 

Les mer

Hederstegn til Tove Nyhus

Hederstegn til Tove Nyhus

Tove Nyhus er tildelt Lab Norges hederstegn for 2016. På bildet er hun sammen med styreleder Jon Terje Heimdal (t.v.) og sekretariatsleder Tore Flaatrud. Tove Nyhus er tildelt Lab Norges hederstegn for 2016. Tove Nyhus har vært en svært aktiv deltager i Lab Norge siden starten for over 25 år side…
 

Les mer

Bransjetreff på Sundvolden

Bransjetreff på Sundvolden

Lab Norge avviklet nylig sitt årlige bransjetreff. Cirka 40 deltagere fra 24 medlemsbedrifter var samlet til to intense halve dager på Sundvolden Hotel. På dagsordenen sto saker som produktregistrering, miljøkrav og grønnere fremtid, regelverk for offentlige anskaffelser, opplæring av bioingeniøre…
 

Les mer

Sykehusinnkjøp vil utvikle leverandørmarkedet

Sykehusinnkjøp vil utvikle leverandørmarkedet

– Sykehusinnkjøp HF er opptatt av å utvikle leverandørmarkedet og ikke skape monopolsituasjoner, sa Cathrine Fuhre (bildet) som er konstituert direktør for innkjøp og logistikk hos Sykehuspartner HF. Hun var hos Lab Norge på Sundvolden Hotel for å informere om Sykehusinnkjøp HF som i utgangspunktet …
 

Les mer

Snart ny Lab-messe

Snart ny Lab-messe

Det er kort tid til 16. oktober 2018. Da åpner bransjemessen Lab 18 på Lillestrøm. Det ble deltagerne på Lab Norges bransjetreff minnet om av prosjektleder Torill Engelberg fra Norges Varemesse. Hun minnet også om at Lab-messen er Nordens mest vellykkede møteplass for dem som arbeider i laboratori…
 

Les mer

Lab Norge og BFI venner igjen

Lab Norge og BFI venner igjen

Denne sommeren og høsten har det nærmest gått en føljetong i Dagens Medisin og Bioingeniøren om opplæring av bioingeniører. I kommentarfeltene og på Facebook har temperaturen til dels vært nokså høy. Utgangpunktet var feilbruk av testutstyr ved Rikshospitalet som førte til at et tusentall pasiente…
 

Les mer

NA akkrediterer metoder

NA akkrediterer metoder

Kommunikasjonsrådgiver Knut Thomas Sjølie (bildet) presenterte Norsk akkreditering (NA) under bransjetreffet på Sundvolden Hotel. NA er et akkrediteringsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet. Lab Norges medlemmer møter Norsk akkreditering fordi etaten arbeider med akkreditering av metoder i…
 

Les mer

Nå er det lov å forhandle

Nå er det lov å forhandle

Advokat Henrik Renner Fredriksen (bildet) fra Virke møtte også deltagerne på Lab Norges bransjetreff på Sundvolden Hotel og redegjorde for nytt i regelverk om offentlige anskaffelser. Ny lov og forskrift vil tre i kraft 1. januar 2017 og er basert på EU-regler om offentlige innkjøp. Utlysingstidspu…
 

Les mer

Like konkurransevilkår for stat og næringsliv

Like konkurransevilkår for stat og næringsliv

Advokat Anita S. Sjøstad (bildet) fra Virke er medlem av regjeringens gruppe for utredning av like konkurransevilkår. Og i mandatet ligger også en oppfordring til å komme med forslag som går lenger enn det EØS-avtalen krever. Hun snakket om utfordringen som ligger i at det offentlige i Norge ofte …
 

Les mer

Fra oljeraffineri til bioraffineri

Fra oljeraffineri til bioraffineri

Professor Vincent Eijsink (bildet) fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) satte et svært interessant og muntert punktum for første dag av Lab Norges bransjetreff på Sundvolden Hotel. Hans engasjement og medrivende stil gjorde at de tilstedeværende strakte seg til sitt ytterste fo…
 

Les mer

Målet er grønn substitusjon

Målet er grønn substitusjon

Spesialrådgiver Trude Ertresvåg fra Sykehuspartner og miljørådgiver Tore Havellen, fra Rikshospitalet snakket til deltagerne på bransjetreffet om grønn kjemi i innkjøp. Sykehuspartner dekker sykehus som betjener 56 prosent av den norske befolkning, og det betyr at grønne aktiviteter får stor betyd…
 

Les mer

Farlige stoffer skal deklareres

Farlige stoffer skal deklareres

Sjefingeniør Christian Iversen (bildet) i Miljødirektoratet fortalte deltagerne på bransjetreffet på Sundvolden Hotel om deklarering og rapporteringsplikt til myndighetenes sentralregister over farlige kjemikalier. Registeret er et ledd i Arbeidstilsynets og Miljødirektoratets arbeid med å kontrol…
 

Les mer

Laboratoriekodeverket og refusjonssystemet

Laboratoriekodeverket og refusjonssystemet

I en artikkel i Dagens Medisin gir Overlege Rikard W. Olaussen uttrykk for at han ikke er enig i Lab Norges krav om at laboratoriekodeverket - NLK - må ferdigstilles nå. Det begrunner han i en artikkel i Dagens Medisin 20. oktober 2016. Uavhengig av dette har det kommet melding om at nytt refusjonss…
 

Les mer

Anbudssak Campus Ås - Statsbygg

Anbudssak Campus Ås - Statsbygg

Statsbygg har ute et anbud på avtrekksskap og sikkerhetskabinett til Campus Ås. I den anledning har Lab Norge fått henvendelse om at enkelte av vilkårene i anbudet kan være i strid med regelverket. Lab Norge har derfor skrevet brev til Statsbygg om at dette anbudet blant annet inneholder vilkår som…
 

Les mer

Skandinavisk bransjemøte

Skandinavisk bransjemøte

De tre skandinaviske bransjeforeningene møttes nylig i Stockholm til årlig møte for å utveksle erfaringer og drøfte saker man er opptatt av i landene. Temaet innkjøp tar alltid mye tid i disse samlingene med flere undertemaer. Swedish Labtech og DiaLab har behandlet Lab Norges policynotat om innkjøp…
 

Les mer

Laboratoriekodeverket må ferdigstilles nå

Laboratoriekodeverket må ferdigstilles nå

I en artikkel i Dagens Medisin 22. september 2016 krever Lab Norge at Laboratoriekodeverket - NLK, som har vært under revisjon i lengre tid, ferdigstilles nå. Bakgrunnen for kravet er en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening der ledere i flere faglige foreninger for laboratoreleger reise…
 

Les mer

Invitasjon til årets bransjetreff

Invitasjon til årets bransjetreff

Vi har nå sendt ut invitasjon til årets bransjetreff til alle medlemsbedriftene. Et variert program med hovedfokus på innkjøp og på lovreguleringer som også omfatter vår bransje. Av foredragsholdere kan nevnes den nye sjefen for alt sykehusinnkjøp i Norge, Kjetil Istad og advokat Henrik Renn…
 

Les mer

Kraftig kritikk mot Norsk Laboratoriekodeverk - NLK

Kraftig kritikk mot Norsk Laboratoriekodeverk - NLK

I en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening på nett retter en lang rekke ledere i faglige foreninger under Legeforeningen sterk kritikk både mot innholdet i og prosessen fram mot det nye laboratoriekodeverket. Saken har også blitt om i Bioingeniøren. Linker nedenfor. Lab Norge er ikke i …
 

Les mer

Helsepersonell og opplæring - ny artikkel

Helsepersonell og opplæring - ny artikkel

Vi må snakke sammen og finne ut hvordan vi sikrer oss at all opplæring gjennomføres med god kvalitet, at brukerne har lært det de skal og at instrumenter og annet medisinsk utstyr blir brukt riktig, skriver Tore Flaatrud fra Lab Norge i denne kommentaren i Bioingeniøren.no til sommerens debatt om fr…
 

Les mer

Anskaffelser: Terskelverdien økes til 1,1 mill

Anskaffelser: Terskelverdien økes til 1,1 mill

Nærings- og handelsdepartementet har sendt ut melding om endringer i anskaffelsesregelverket. Den nasjonale terskelverdien øker fra 500 000 kroner til 1,1 millioner kroner. Det betyr at innkjøp under 1,1 millioner kroner ikke lenger må kunngjøres og følge detaljerte regler. Det betyr en betydelig f…
 

Les mer

Artikkel i Dagens Medisin om ansvar for opplæring

Artikkel i Dagens Medisin om ansvar for opplæring

Lab Norge har skrevet er artikkel i Dagens Medisin, publisert i nettutgaven 16.6.2016, der vi tar opp ansvar for opplæring av helsepersonell når det gjelder medisinsk utstyr. Saken har sin bakgrunn i en sak ved OUS der sykehuset hadde feidiagnostisert en lang rekke pasienter på grunn av manglende el…
 

Les mer

På besøk hos vinner av forskningsprisen

På besøk hos vinner av forskningsprisen

Etter tildelingen av Lab Norges forskningspris på Lab 14 har vi hatt en stående invitasjon til å besøke instituttet til forsker Cinzia Progida, som var prismottaker. Styreleder Jon Terje Heimdal og sekretariatsleder Tore Flaatrud besøkte instituttet ved UiO nylig og fikk en mer detaljert innføring i…
 

Les mer

Ny lov om offentlige anskaffelser vedtatt

Ny lov om offentlige anskaffelser vedtatt

Stortinget vedtok for kort tid siden ny lov om offentlige anskaffelser. Tidspunktet for når loven settes i kraft er ikke bestemt ennå. Det er regjeringens oppgave. Loven setter rammene for de mer detaljerte reguleringene som kommer i ny forskrift. Signaler vi har fått tyder på at den nye forskrift…
 

Les mer

Enighet om nytt IVD-direktiv i EU

Enighet om nytt IVD-direktiv i EU

I en melding fra EDMA/Medtech Europe, der Lab Norge er medlem, opplyses det at det, etter lange forhandlinger i EU, nå er oppnådd politisk enighet om nytt IVD-direktiv. EDMA/Medtech Europe har arbeidet hardt med å påvirke reguleringene slik at de blir levelige for industrien. Det virker som om regue…
 

Les mer

Leverandørseminar hos Sykehuspartner

Leverandørseminar hos Sykehuspartner

Under trygg møteledelse av avdelingsleder Børge Myhre i Sykehuspartner (bildet) holdt disse seminar for leverandørene for å informere om framtiden, varsle om ting som kommer og gi tips og råd til hva som må med i et anbud, hva som er viktig og hva som ikke er viktig. En rad med godt forberedte innle…
 

Les mer

25-års jubileumsskrift har kommet ut

25-års jubileumsskrift har kommet ut

Lab Norge fylte 25 år i 2015 og har derfor samlet Lab Norges 25 årige historie mellom to permer i et flott jubileumshefte, som nå kan lastes ned fra høyre spalte på denne hjemmesiden, eller bestilles i trykt format fra sekretariatet. Heftet inneholder foreningens historie og en dokumentsamling med …
 

Les mer

Årsmelding for jubileumsåret 2015 klar

Årsmelding for jubileumsåret 2015 klar

Årsmeldingen for året da Lab Norge feiret 25 år er nå klar for nedlasting i høyre spalte på denne siden. Den viser et godt aktivitetsnivå med feiringen av 25-årsjubileet i sentrum, som også omfattet et 25-års jubileumsskrift. I tillegg omtale av viktige saker Lab Norge arbeidet med dette året,
 

Les mer

Økonomisk mest fordelaktige tilbud?

Økonomisk mest fordelaktige tilbud?

Et stadig tilbakevendende tema er vurderingen av tildelingskriteriene i anbud. De fleste leverandører har vært frustrert over manglende muligheter til å kunne kontrollere at tildelingskriteriene er vurdert riktig. Medtech Europe (Lab Norge er indirekte medlem gjennom EDMA) engasjerte derfor Boston C…
 

Les mer

UNSPSC i ny versjon på norsk

UNSPSC i ny versjon på norsk

UNSPSC er FNs generiske varegrupperegister for alle typer produkter. I Norge er det tatt i bruk på den elektroniske e-handelsplattformen helseforetakene benytter. Nomenklaturet får dermed stor betydning for medlemmene i Lab Norge. Serniorrådgiver Solveig Haaland (bildet) fortalte på medlemsmøtet 20.…
 

Les mer

Gjenvalg for styremedlemmer

Gjenvalg for styremedlemmer

På generalforsamlingen 20. april ble det gjenvalg for Jon Terje Heimdal fra Icare Medical AS som styreleder. Gjenvalg også for Asbjørn Jacobsen fra Nerliens Meszansky AS og Ingunn Fredriksen fra DiaSorin, begge som styremedlemmer. Her er hele styret samlet, fra v: styreleder Jon Terje Heimdal og sty…
 

Les mer

Utbyggingen av universitetsområdet på Ås

Utbyggingen av universitetsområdet på Ås

I medlemsmøtet etter generalforsamlingen 20. april holdt prosjektleder Gine E. Støren et innlegg der hun viste hvordan de nye byggene på universitetsområdet på Ås vil se ut. Veterinærhøyskolen er slått sammen med gamle UMB til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universietet. Det nye anlegget s…
 

Les mer

Invitasjon til medlemsmøte sendt ut

Invitasjon til medlemsmøte sendt ut

Vi har i dag sendt ut invitasjon til medlemsmøte 20. april (etter generalforsamlingen) på Scandic hotell Solli (KNA), Parkveien 68, Oslo. Det blir innledninger om oversettingen av UNSPSC versjon 18 og betydningen for leverandørene og om verktøyet MEAT, som kan revolusjonere valg av riktig leverandør…
 

Les mer

Bra frokostmøte om laboratoriekodeverket

Bra frokostmøte om laboratoriekodeverket

Et titalls deltakere hadde benket seg for å høre spesilarådgiver Annette Larsen i Direktoratet for e-helse gå gjennom revisjonen av kodeverket for laboratorietester. Kodeverket bygger på en internasjoneal standard, NPU, og tilpasses norske forhold. Hovedformålet med kodeverket er å få entydig rekvir…
 

Les mer

Frokostmøte om Norsk laboratoriekodeverk - NLK

Frokostmøte om Norsk laboratoriekodeverk - NLK

Lab Norge inviterer medlemsbedriftene til et frokostmøte om endringene som kommer i Norsk laboratoriekodeverk – NLK. Regelverket er under endring nå, blir tilpasset det internasjonale kodeverket, og tilpasset norske behov. Til å fortelle om dette har vi fått seniorrådgiver Annette Larsen i det nyopp…
 

Les mer

NTNU begrenser konkurransen i anbud laboratorierekvisita

NTNU begrenser konkurransen i anbud laboratorierekvisita

Lab Norge har skrevet brev til NTNU angående anbud laboratorierekvisita, som også omfatter det de kaller småutstyr, der vi gir uttrykk for at måten anbudet er utformet begrenser konkurransen unødig. Videre gir vi uttrykk for at anbudet er så omfattende at det burde vært delt. Det gjelder særlig den …
 

Les mer

Medtech Europe på besøk i Oslo

Medtech Europe på besøk i Oslo

Yves Verboven fra Medtech Europe (bildet) avla Oslo et besøk for å drøfte utviklingen av innføring av nye metoder (metodevurdering) i Europa med Lab Norge og Medtek Norge og drøfte disse synspunkter med Helsedirektoratet. I Europa er industrien særlig opptatt av at det må være ulike løp for metode…
 

Les mer

Seminar om metodevurdering

Seminar om metodevurdering

Helsedirektoratet inviterte til seminar for å markere at det er tre år siden helseministeren lanserte prosjektet innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektør Bjørn Guldvog innledet seminaret og pekte på at metodevurdering er et satsingsområde fra departementet og at målet er en…
 

Les mer

Policynotat presentert på nordisk møte

Policynotat presentert på nordisk møte

Lab Norge presenterte policynotatet med krav og ønsker til en god innkjøpsprosess på møte med søsterforeningene i Sverige og Danmark i København i begynnelsen av desember. Notatet ble tatt svært godt imot og vil bli oversatt til svensk og dansk. Swedish Labtech og DiaLab i Danmark vil bruke notatet …
 

Les mer

Sentraliserte offentlige innkjøp

Sentraliserte offentlige innkjøp

Direktør innkjøp og logistikk Kjetil Istad fra Helse Sør-Øst RHF fortalte deltagerne på Lab Norges bransjetreff om regjeringens ønske om et felles eid nasjonalt foretak for innkjøp til helsesektoren. . Alle regionale ressurser og enheter for innkjøp skal innlemmes i foretaket innen utgangen av 2016.…
 

Les mer

UiO handler heldigitalt

UiO handler heldigitalt

Jacob M. Landsvik er seksjonssjef innkjøp ved Universitetet i Oslo. Han fortalte deltagerne på Lab Norges bransjetreff hvordan man får til gode innkjøp i forskningssektoren. Det er en utfordring når man handler på vegne av 29 000 studenter og 7 000 ansatte. Innkjøpsbudsjettet er på litt under 2,3 …
 

Les mer

Sett av 16. – 18. okt. 2018

Sett av 16. – 18. okt. 2018

Det er snart oktober 2018, og prosjektleder Toril Engelberg fra Norges Varemesse ba deltagerne på Lab Norges bransjetreff sette av dagene i uke 42 det året. Da er det Lab 18 i Norges Varemesses lokaler på Lillestrøm. Det er litt tidlig å planlegge detaljene for Lab 18, men Engelberg ga deltagerne …
 

Les mer

Lab Norges policydokument

Lab Norges policydokument

Advokat Tore Flaatrud er sekretariatsleder for Lab Norge. Sammen med styret har han utarbeidet et policydokument, «Hvilke krav og ønsker har leverandørene til et godt innkjøp?» Dokumentet ble presentert for deltagerne på Lab Norges bransjetreff. Flaatrud sier det i utgangspunktet skal dreie seg om …
 

Les mer

Nå blir det lov å forhandle

Nå blir det lov å forhandle

Advokat Henrik Renner Fredriksen fra Virke fortalte deltagerne på bransjetreffet om forenkling av regelverket ved offentlige anskaffelser. Det kommer et nytt EU-regelverk, og det skal være implementert fra 1. juli 2016. Fra samme tid skal nye nasjonale regler på plass. Næringsdepartementet er ennå…
 

Les mer

Innkjøp forankret i ledelsen

Innkjøp forankret i ledelsen

Seniorrådgiver Heikki Fjelldal fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) kunne fortelle deltagerne på Lab Norges bransjetreff om en strukturert tilnærming til innkjøp. Innkjøp for 350 mill. kroner i året er forankret i etiske retningslinjer og et anskaffelsesreglement. I tillegg va…
 

Les mer

Fornøyd kunde i Østfold

Fornøyd kunde i Østfold

Prosjektsjef utstyr Elisabeth Gudmundsen, prosjekt nytt Østfoldsykehus hadde mye pent å si om laboratorieleverandørene. Hun innledet den faglige delen av Lab Norges Bransjetreff nylig, og om samarbeidet med bransjen sa hun: – Det meste går bra, og vi er kjempefornøyd. Ved etablering av nytt Østfold…
 

Les mer

Staten skal bli heldigital

Staten skal bli heldigital

Effektivisering av anskaffelser var tema for avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi under Lab Norges bransjetreff. Det er mye å spare, for det offentlige står for 430 mrd. i innkjøp. Det er 14 pst. av BNP. Der er det et potensial for forbedring som ikke er tatt ut. Målet er at ekstremt gode avtaler…
 

Les mer

Hyggelige ord fra gode venner

Hyggelige ord fra gode venner

Lab Norge fyller 25 år denne høsten, og det ble feiret med festmiddag på Hotel Continental. Medlemmer, tillitsvalgte, administrasjon og venner hygget seg med god mat og gode taler. Særlig hyggelig var rosen fra eksterne samarbeidspartnere. Seniorrådgiver Øyvind Melien fra Helsedirektoratet (t.v.), s…
 

Les mer

Henrik Syse hos Lab Norge

Henrik Syse hos Lab Norge

Henrik Syse som er filosof og medlem av Nobelkomiteen, holdt et inspirerende foredrag under Lab Norges festmiddag i anledning 25 årsjubileet. Ikke overraskende hadde han etikk som hovedtema. Syse ba forsamlingen passe på at etikk ikke bare blir noe man snakker om, men ikke er så opptatt av. Og han l…
 

Les mer

Mørch, Tollnes og Flaatrud hedret

Mørch, Tollnes og Flaatrud hedret

Rolf Mørch, Eric W. Tollnes og Tore Flaatrud er tildelt Lab Norges hederstegn. Her ser vi dem sammen med styreleder Jon Terje Heimdal (t.v.) Mørch og Tollnes har begge sittet lenge i foreningens styre og vært med på å utvikle og forme Lab Norge, slik at foreningen i dag fremstår som en aktiv pådri…
 

Les mer

Artikkel om logistikk og miljø i Dagens Medisin

Artikkel om logistikk og miljø i Dagens Medisin

Lab Norge har lenge vært opptatt av at helseforetakene også må ta ansvar for miljøet når det gjelder innkjøp av forbruksmateriell. I en artikkel i Dagens Medisin 22.10.2015 viser Lab Norge hvordan sykehusene kan bidra til mer miljøvennlig logistikk når det gjelder innkjøp av forbruksmateriell. Løsni…
 

Les mer

Bransjetreff og festmiddag 5. og 6. november

Bransjetreff og festmiddag 5. og 6. november

Vi inviterer til bransjetreff fredag 6. november på hotell Continental i Oslo. Tema for dagen er offentlige innkjøp, med mange spennende innlegg fra blant andre prosjekt Nytt Østfoldsykehus, UiO og Helse Sør-Øst. Lab Norge er 25 år i år, og jubileet markeres med en festmiddag torsdag 5. november sa…
 

Les mer

Policynotat om innkjøp

Policynotat om innkjøp

Lab Norge har utarbeidet et policynotat om krav og ønsker til en god innkjøpsprosess. Noatet er utarbeidet av arbeidsgruppe økonomi og godkjent i styret. Notatet oppsummerer erfaringene medlemsbedriftene har hatt med offentlige innkjøp gjennom de siste årene og former våre krav og ønsker til en god …
 

Les mer

Jubileumsseminaret utsatt

Jubileumsseminaret utsatt

Jubileumsseminaret 10. juni ble utsatt til 5. november i år. Bakgrunnen var færre påmeldte enn forventet. Seminaret blir nå utvidet til et fullverdig bransjetreff over to dager, der andre dagen blir avsatt til saker rettet bare mot medlemsbedriftene med noen foredrag utenfra og tid til å diskutere f…
 

Les mer

Artikkel i Dagens Medisin

Artikkel i Dagens Medisin

Lab Norge er aktive i den utadrettede virksomheten og fikk inn en artikkel om ubalanserte kontrakter i Dagens Medisin 23. april 2015. Klikk på "les mer" for å laste ned artikkelen (pdf-dokument).
 

Les mer

Datoen for Lab 18 fastsatt

Datoen for Lab 18 fastsatt

Lab 18 arrangeres hos Norges Varemesse på Lillestrøm i uke 42 i 2018. Da er det 25 år siden første Lab-messe, som ble arranger på Norges Varemesse på Skøyen i 1993. Tiden går fort, så det er like godt å notere tidspunktet allerede nå. Svein Trosby, som spilte en viktig rolle ved gjennomføringen …
 

Les mer

Nå skrives Lab Norges historie

Nå skrives Lab Norges historie

Redaktør Lars Ole Ørjasæter i bladet Kjemi og journalistkollega skal sammen skrive Lab Norges historie. På 64 sider vil de blant annet fortelle om hva som gjorde at Norske Laboratorieleverandørers Forening (NLF) ble stiftet for 25 år siden. Gjennom intervjuer med tillitsvalgte og dypdykk i årsrappor…
 

Les mer

Norge viser vei for EU

Norge viser vei for EU

Lab Norge har vært pådriver for Helsedirektoratets arbeid med å kontrollere helseinstitusjonenes bruk av egenproduserte medisinske tester. Det har gitt resultater. Norge har fått gode forskrifter på området, og Helsedirektoratet har som mål å sikre at helseinstitusjonene ikke bryter lov og forskri…
 

Les mer

Jon Terje Heimdal gjenvalgt

Jon Terje Heimdal gjenvalgt

Lab Norge har valgt styre. Ingunn Fredriksen fra DiaSorin og Asbjørn Jacobsen fra Nerliens Meszansky AS ble gjenvalgt som styremedlemmer. Jon Terje Heimdal (bildet) ble gjenvalgt som styreleder. Styret består etter valget i tillegg av Ingunn Fredriksen fra DiaSorin, Haakon Torgersen, BioNordikaBe…
 

Les mer

Året 2014 i kortform

Året 2014 i kortform

Under generalforsamlingen i Lab Norge gikk styreleder Jon Terje Heimdal igjennom noen høydepunkter i et år som var sterkt preget av Lab-messen. Heimdal la vekt på at Lab Norge på denne niende Lab-messen for første gang hadde sin egen stand. Det var svært vellykket. Mange kom innom standen for å lære…
 

Les mer

Metodevurdering viktig for departementet

Metodevurdering viktig for departementet

Ved åpningen av et seminar om metodevurdering for leverandørene av medisinsk utstyr 29. januar i år fortalte avdelingsdirektør Maiken Engelstad (bildet) at metodevurdering er høyt prioritert av den politiske ledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet. På seminaret var det innlegg som belyste utviklin…
 

Les mer

Høring Forenklingsutvalgets innstilling

Høring Forenklingsutvalgets innstilling

Bildet: Næringsminister Monica Mæland mottar Forenklingsutvalgets innstilling fra utvalgets leder Inger Roll-Matthiesen. Lab Norge avga i begynnelse av november høringsuttalelse til Forenklingsutvalgets innstilling. Utvalget hadde avgitt en innstilling på 300 sider med en lang rekke forslag til for…
 

Les mer

Cinzia Progida holdt sin prisforelesning

Cinzia Progida holdt sin prisforelesning

Postdoktor Cinzia Progida ble under messen Lab 14 tildelt Lab Norges forskningspris for 2014. På foreningens medlemsmøte i november kvitterte hun for æren og de 100 000 kronene med en forelesning som viste at celler er noe langt mer spennende og avansert enn de fleste forestiller seg. Med utgangspun…
 

Les mer

Lab Norge ønsker sikkehersdatablader i PIB

Lab Norge ønsker sikkehersdatablader i PIB

Sjefsingeniør Mette Follestad, her sammen med sekretariatsleder Tore Flaatrud, var første eksterne bidragsyter under Lab Norges medlemsmøte i november. Hun presenterte Miljødirektoratet og Produktinformasjonsbanken (PIB) og orienterte kort om den særnasjonale deklareringsplikten til produktregistere…
 

Les mer

Lab Norge stadig mer aktiv og synlig

Lab Norge stadig mer aktiv og synlig

Styreleder Jon Terje Heimdal (bildet) åpnet medlemsmøtet i november med å slå fast at Lab Norge er en stadig mer aktiv og synlig forening. Han la vekt på økt informasjonsaktivitet, foreningens rolle som høringsinstans og sekretariatets daglige kontakt med de mange aktører som påvirker bransjens ramm…
 

Les mer

Seminar om metodevurdering

Seminar om metodevurdering

Sammen med LFH har Lab Norge et helseøkonomiutvalg som har som mål å holde åpen dialog med myndighetene og sykehusene om metodevurdering og helseøkonomi. Metodevurdering er en kvalitativ og helseøkonomisk vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Arbeidet har allerede gitt tre svært vel…
 

Les mer

Lab 14: En vellykket messe

Lab 14: En vellykket messe

Messen Lab 14 hadde vært historie en måneds tid da Lab Norge avholdt høstens medlemsmøte. Dermed var det tid for oppsummering. Den var ved markedskoordinator Hege M. Frøshaug (t.v.) og prosjektleder Torill Engelberg fra Norges Varemesse og Torfinn Fongen, som var leder for Lab Norges Lab-komité. De …
 

Les mer

Forskningsrådet gratulerte Lab Norge

Forskningsrådet gratulerte Lab Norge

Da postdoktor Cinzia Progida fikk Lab Norges forskningspris for 2014, hadde divisjonsdirektør Jesper Simonsen (bildet) i Norges forskningsråd fått den hyggelige oppgaven å overlevere diplom og sjekk. I sin tale sa Simonsen blant annet: «Denne prisen kommer på helt riktig tidspunkt. Regjerningen offe…
 

Les mer

Universitetets rektor liker priser

Universitetets rektor liker priser

Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, uttrykker glede over at postdoktor Cinzia Progida ved Institutt for biovitenskap er tildelt Lab Norges forskningspris for 2014. Han synes det er bra at Universitetet på denne måten får oppmerksomhet rundt all den fremragende forskningen som skj…
 

Les mer

Cinzia Progida vant Lab Norges forskningspris

Cinzia Progida vant Lab Norges forskningspris

Cinzia Progida er tildelt Lab Norges forskningspris for 2014. Prisen er på 100 000 kroner, og hun fikk prisen for sitt arbeid med de molekylære mekanismene som styrer transporten inne i cellene. Spesielt studerer hun rab-proteinene, som har hovedansvar for denne transporten. Her ser vi prisvinnere…
 

Les mer

Stolt forslagsstiller og stor fiolinist

Stolt forslagsstiller og stor fiolinist

Under utdelingen av Lab Norges forskningspris var mange gode krefter samlet, og her ser vi noen av dem under lunsjen etter prisutdelingen. Professor Oddmund Bakke (t.v.) ved Center of Immune Regulation, Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo, var nesten like stolt som prisvinneren. Han …
 

Les mer

Lab 14 er i gang!

Lab 14 er i gang!

I morges åpnet dørene på Lab 14 på Norges Varemesse på Lillestrøm med stor utstilling, seminarer og fagmøter i regi av samarberidende organisasjoner og fagseminarer i regi av leverandørene. På denne måten samles både leverandører og kunder for å utveksle erfaringer og kunnskap. Nytt av året er en a…
 

Les mer

Lab Norge med egen stand på Lab 14

Lab Norge med egen stand på Lab 14

For første gang i historien til Lab har Lab Norge egen stand der vi viser hva vi som forening står for. Standen, som står i glassgata rett innenfor hovedinngangen, skal være et treffpunkt for medlemmer, for andre utstillere og for besøkende som vil vite mer om bransjen. På standen finnes informasjon…
 

Les mer

Seremonien ved tildeling av forskningsprisen

Seremonien ved tildeling av forskningsprisen

Bildet: Ragnhild Hemsing. Foto: Thor Østbye Selve tildelingen av Lab Norges forskningspris til unge forskere finner sted under Lab 14, onsdag 29. oktober kl 1500 i lunsjområdet i Hall A på Norges Varemesse. Divisjonsdirektør Jesper Simonsen fra Forskningsrådet vil stå for selve tildelingen. I tille…
 

Les mer

Busser til og fra Lab 14 - justert oppsett

Busser til og fra Lab 14 - justert oppsett

Lab Norge har senket terskelen for ansatte ved sykehus, universiteter og forskningsinstitusjoner i Oslo-området som vil til messen Lab 14 på Lillestrøm. Tirsdag 28., onsdag 29. og torsdag 30. oktober ved titiden går det busser fra noen av de største arbeidsplassene til Lillestrøm. Om ettermiddagen…
 

Les mer

Kandidatene til forskningsprisen

Kandidatene til forskningsprisen

Blant de mange nominerte til Lab Norges forskningspris er det nå valgt ut tre unge forskere som går videre til siste runde. De tre er: Cinzia Progida, Universitetet i Oslo, Jorge Mario Marchetti, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet og Hanna Tiainen, Universitetet i Oslo. De tre skal holde …
 

Les mer

Svar fra statråd Høie

Svar fra statråd Høie

Statsråd Bent Høie (bildet, foto Bjørn Stuedal) har besvart spørsmål fra stortingsrepresentant Kjetil Kjenseth (V). Spørsmålet hadde sin bakgrunn i en artikkel Lab Norge hadde i Dagens Næringsliv 21. februar 2014. Statsråd Høie skriver: Spesialisthelsetjenesten har et ansvar for å etablere tiltak …
 

Les mer

Spørsmål til statsråden

Spørsmål til statsråden

Artikkelen "Brems bestillingene" som Lab Norge hadde i Dagens Næringsliv 21. februar i år (omtale av artikkelen lenger ned på siden), har vakt interesse på Stortinget og ført til at stortingsreprentant Ketil Kjenseth (V) har stilt spørsmål til statsråd Bent Høie om det som tas opp i artikkelen. Spør…
 

Les mer

Ledere for skandinaviske lab-foreninger i møttes i Oslo

Ledere for skandinaviske lab-foreninger i møttes i Oslo

Lederne for de skandinaviske lab-foreningene har nylig hatt sitt årlige kontaktmøte i Oslo. På programmet sto generell erfaringsutveksling, anbudsregler, posisjonering og dialog med medlemmene, statistikk, utstillinger og messer og en orientering om de nye norske reglene for egenproduksjon av medisi…
 

Les mer

Artikkel om begrensning i konkurranse

Artikkel om begrensning i konkurranse

Lab Norge har i en artikkel i Logistikk og ledelse i dag beskrevet hvordan forskningsinstitusjoner faktisk begrenser konkurransen i markedet ved å lyse ut omfattende anbud og ikke tillate delanbud. På denne måten er det bare noen få som kan levere inn anbud og kundene går glipp av tilbud fra de som …
 

Les mer

Forskningsprisen - utsatt frist til 20. august

Forskningsprisen - utsatt frist til 20. august

Fristen for å sende inn nominasjoner til Lab Norges forskningspris er utsatt til 20. august. Det gir flere anledning til å sende inn nominasjoner før priskomiteen begynner sitt arbeid. Overlege og professor Tor-Arne Hagve ved Ahus/Universitetet i Oslo (bildet), som er medlem av komiteen, sier at det…
 

Les mer

Lab 14: Viktigheten av å treffes

Lab 14: Viktigheten av å treffes

-En utstilling som Lab gir bioingeniørene en unik mulighet til å oppdage nye produkter og til å møte leverandørene på en uformell og nøytral arena, sier seniorrådgiver Marie Nora Roald i NITO Bioingeniørfaglig institutt. Norges største laboratoriemesse, Lab 14, nærmer seg. I dagene 28.-30. oktober…
 

Les mer

Interessant seminar om metodevurdering og helseøkonomi

Interessant seminar om metodevurdering og helseøkonomi

Pascale Brasseur fra Medtronic (bildet) hadde tatt turen fra Bryssel for å informere medlemmene i Lab Norge og LFH om hva som skjer ute i Europa når det gjelder metodevurdering (HTA) på seminaret om dette temaet 14. mai. I tillegg var det spernnende innlegg fra Helsedirektoratet, Kunnskapssenteret, …
 

Les mer

Spennede om egenproduksjon og gjenbruk av medisinsk utstyr

Spennede om egenproduksjon og gjenbruk av medisinsk utstyr

Petter Alexander Strømme og Bjørn Kristian Berge, seniorrådgivere i Helsedirektoratet tok oss gjennom ny forskrift om håndtering av av medisinsk utstyr, den såkalte håndteringsforskriften. Det er en ren nasjonal forskrift som trådte i kraft 1. januar 2014. Den har stor betydning for egenprodukson av…
 

Les mer

Nytt styre på plass

Nytt styre på plass

Ingunn Fredriksen, DiaSorin, og Asbjørn Jacobsen, Nerliens Meszansky AS, er nye styremedllemmer i Lab Norge etter generalforsamlingen 7. mai. Jon Terje Heimdal ble gjenvalgt til styret og som styreleder. På bildet er det nye styret samlet, fra v.: Haakon Torgersen, Ingunn Fredriksen, Jon Terje Heimd…
 

Les mer

Avtroppende styremedlemmer

Avtroppende styremedlemmer

Erik W. Tollnes og Guri Nilsen ble takket av som styremedlemmer i Lab Norge på generalforsamlingen 7. mai eller henholdsvis 6 og 10 år i styret. Styreleder takket dem for lang og fremragende innsats i styret i en periode med store endringer. Begge takket for seg og ga uttrykk for at abeidet i styret…
 

Les mer

Sekretariatsleder i 20 år

Sekretariatsleder i 20 år

I forbindelse med at Tore Flaatrud har vært sekretariatsleder i Lab Norge i 20 år, har bladet Kjemi intevjuet ham. Intervjuet er publisert i siste nummer av bladet. Det summerer opp litt av foreningens historie og de endringer den har vært i gjennom de siste årene. Intervjuet i sin helhet finner du …
 

Les mer

Forskningsprisen kunngjort

Forskningsprisen kunngjort

Lab Norges forskningspris er nå kunngjort. Prisen er på kr 100.000 og skal deles ut på messen Lab 14 på Lillestrøm 29. oktober i år. Frist for innsending av nominasjoner til prisen er satt til 1. august i år. Før selve tildelingen vil tre kandidater til prisen bli valgt ut av komitéen, de tre skal p…
 

Les mer

Seminar metodevurdering 14. mai

Seminar metodevurdering 14. mai

Lab Norge arrangerer i samarbeid med LFH, Helsedirektoratet og Kunnskapssenteret et nytt seminar om metodevurdering. Teamet berører de fleste som leverer medisinsk utstyr til sykehusene i Norge fordi man kan bli involvert i metodevurdering enten gjennom forslag fra andre eller gjennom eget forslag. …
 

Les mer

Lab Norge med artikkel i DN

Lab Norge med artikkel i DN

Lab Norge skrev en artikkel om helsforetakene og miljø og fikk den inn på debattsidene til Dagens Næringsliv. Vi har lenge sett at helseforetakene stiller miljøkrav til leverandørene, noe vi ikke har noe i mot. Men når de krever fraktfri levering og kort leveringstid, gjør de det motsatte: Sørger fo…
 

Les mer

Lab Norges Forskningspriskomité konstituert

Lab Norges Forskningspriskomité konstituert

Lab Norge etablerte i 2013 en forskningspris til unge forskere. Prisen skal deles ut på Lab 14. Komitéen som skal tildele prisen er nå kostituert og har hatt sitt første møte. Prisen vil bli kunngjort i fagblader, gjennom fagmiljøene og forskningsinstitusjonene. Fristen for nominasjoner er satt til …
 

Les mer

Besøk fra EDMA i Bryssel

Besøk fra EDMA i Bryssel

Direktør Jesús Rueda Rodriguez fra Edma var nylig i Norge for å orientere seg om virksomheten i Lab Norge og rammebetingelsene for landets laboratorieleverandører. Rodriguez har ansvar for regelverkssaker hos Edma og var særlig interessert i Lab Norges forhold til myndighetene. Samtidig ga han en o…
 

Les mer

Hederstegn til fire tillitsvalgte

Hederstegn til fire tillitsvalgte

På Bransjetreffet i oktober ble fire tilltsvalgte tildelt Lab Norges høyeste utmerkelse: Hederstegnet. De fire har alle utmerket seg gjennom langvarig og aktiv deltaking i foreningens styre, arbeidsgrupper og generelt i foreningens arbeid. De utvalgte var: Jens R. Jensen fra Roche, Guri Nilsen fra A…
 

Les mer

Vellykket Bransjetreff på Norefjell

Vellykket Bransjetreff på Norefjell

Årets store samling for medlemmene var lagt til det flotte anlegget til Choice på Norefjell. Møtet ble velsignet med godt vær, gode foredrag, sjokoladesmaking og hyggelig middag på kvelden. Det var foredrag om innovasjon og leverandørdialog i det offentliges innkjøp med innlegg fra Nærings- og hande…
 

Les mer

NLF med nytt navn

NLF med nytt navn

Lab Norge er det nye navnet til NLF. Som en del av strategiarbeidet i NLF dukket også behovet for å endre navn opp. Bakgrunnen var todelt; det er mange organisasjoner som bruker forkortelsen NLF, og selve navnet er så langt og tungt at det er vanskelig å oppfatte. Dette førte til en beslutning om å …
 

Les mer

NLF med forskningspris til unge forskere

NLF med forskningspris til unge forskere

NLF har etablert er forskningspris for unge forskere under 35 år som har gjort en fremragende forskningsinnsats innenfor naturvitenskap knyttet til laboratorier. Prisen er på NOK 100.000 og planlegges utdelt første gang på messen Lab '14 høten 2014. Prisen kan deles på flere. Til å delta i en fagkom…
 

Les mer

Sero AS 50 år

Sero AS 50 år

Medlemsbedriften Sero AS fylte 50 år 17. juni. Det ble feiret med en mottagelse i bedriften der det var taler fra Asker kommune ved varaordfører Per Anders Owren, ved Sverre Landaas fra fra NFKK og fra styreleder Knut Eldjarn i tillegg til levende musikk, bevertning og omvisning i bedriften. Sero …
 

Les mer

Ny styreleder i NLF

Ny styreleder i NLF

Jon Terje Heimdal er valgt til ny styreleder i NLF. han er daglig leder i medlemsbedriften Orion Diagnostica AS og avløser Guri Nilsen, Alere AS (Medinor). Vi har sendt ut en pressemelding i sakens anledning.
 

Les mer

NLF engasjerer informasjonsrådgiver

NLF engasjerer informasjonsrådgiver

NLF har inngått samarbeid med Informajonsrådgiver Sven Otto Rømcke. Han skal hjelpe foreningen i målet om å styrke informasjonsarbeidet og gjøre NLF mer synlig. Han har allerede kommet i arbeid og første oppgave ble å utforme pressemelding om at NLF har fått ny styreleder. Den har allerede blitt tat…
 

Les mer

Samarbeidsavtale med LFH

Samarbeidsavtale med LFH

NLF har inngått en samarbeidsavtale med LFH - Leverandører for Helse-Norge. Samarbeidet skal i denne omgang omfatte temaene helseøkonomi, opplæring og bransjestatistikk. Avtalen er del av en startegisk utvikling i NLF der samarbeidsavtaler er en viktig komponenet.
 

Les mer

Egenproduksjon av tester til diagnostikk i sykehusene

Egenproduksjon av tester til diagnostikk i sykehusene

NLF har tatt opp bruken av egenproduserte medisinske tester i sykehusene med Helse- og omsorgsdepartementet. Egenproduserte medisinske tester er tester sykehusene selv har lagd og tatt i bruk. Det stilles ingen krav til slike tester i dag og det er ingen kontroll verken med den enkelte test eller me…
 

Les mer

Ny brosjyre fra NLF

Ny brosjyre fra NLF

Vi har utarbeidet en brosjyre om NLF og om medlemmene i NLF. Brosjyren er utarbeidet av Arbeidsgruppe forskning og kontroll og retter seg særlig mot forskningsmarkedet, men har langt på vei et generelt innhold. Brosjyren ble presentert på Bransjetreffet og blir i disse dager distribuert som innstikk…
 

Les mer

Bransjetreff i Holmsbu med variert program

Bransjetreff i Holmsbu med variert program

På årets Bransjetreff var 56 deltakere samlet til et variert program både faglig og sosialt. Alt fra kjemikalieregelverk via etiske utfordringer til laboratoriesenteret ved Sykehuset Østfold ble presentert og diskutert. Størst var nok uansett interessen for de nye håndhevingsrelene i forskrift om of…
 

Les mer

NLF med fokus på pasiensikkerhet i høringsuttalelse

NLF med fokus på pasiensikkerhet i høringsuttalelse

NLF ber i en høringsuttalelse til forslag til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr om at Helsedirektoratet vurderer å stille krav til ekstern kontroll av sykehusenes egenprodusere medisinsk tester. Slik det er i dag er disse ikke underlagt noen krav til ekstern kontroll. I tillegg advarer NLF…
 

Les mer

Flott utstilling i Trondheim

Flott utstilling i Trondheim

NLF inviterte medlemmene til å holde utstilling i forbindelse med Høstmøtet til Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi i Trondheim denne uka. 13 utstillere hadde rigget til sine stands og i den lange pausen som var satt av til utstilling og postere på mandag var det fullt hus i ustillingslokalet. - På…
 

Les mer

NLF samrbeider om "Smartere helse"

NLF samrbeider om "Smartere helse"

NLF samarbeider med Hovedorganisasjonen VIRKE i prosjektet "Smartere helse". NLF har levert innspill til VIRKE som de har tatt med videre i sitt arbeid med pasientsikkerhet. Helse- og omsorgsdeparetmentet arbeider med en Stortingemelding om pasientsikkerhet og i den sammenheng har NLF tatt opp kvali…
 

Les mer

Grunnkurs i offentlige anskaffelser

Grunnkurs i offentlige anskaffelser

Dette temaet er på dagsorden i alle bedrifter hele tiden. Vi har derfor igjen invitert til kurs i temaet, denne gangen et grunnkurs. Kursholder er advokat Robert Myhre, som vil gå gjennom de grunnleggende bestemmlesene i regelverket og litt om de nye håndhevingereglene. Kurset holdes 25. september i…
 

Les mer

Utstilling Trondheim 8.-10. oktober

Utstilling Trondheim 8.-10. oktober

NLF holder utstilling samtidig med at Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi, NSMB, og Norsk Forening for Medisinsk Biokjemi, NFMB, holder sine etterutdanningskurs og generalforsamlinger i Trondheim 8.-10.oktober i år. Utstillingen er eksklusivt tilbud til medlemmene og holdes i lokalet ved siden av k…
 

Les mer

Forskrift om håntering av medi utstyr til høring

Forskrift om håntering av medi utstyr til høring

NLF har fått forslag til en ny forskrift om håndtering av medisinsk utstyr til høring. Vi har tidligere vært involvert i forberedelsene til forskriften gjennom deltaking i en konferanse i regi av daværende Sosial- og Helsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - DSB. Der fikk…
 

Les mer

Biologisk materiale og fritak for mva

Biologisk materiale og fritak for mva

Levering av biologisk materiale er i bestemte tilfelle fritatt for mva. Fritaket har ikke omfattet levering til alle typer forskningsinstitusjoner. NLF har derfor bedt Finansdepartementet om at all forskning inkluderes i fritaket. Formålet er å unngå ulik bahandling av forskjellige typer av forsknin…
 

Les mer

Tidspunkt for Lab 14 klart

Tidspunkt for Lab 14 klart

Tidspunktet for Lab 14 err nå klart: 28.-30. oktober 2014 (Uke 44). Lab 11 ble beste lab noensinne. Det framgikk av undersøkelser både blant utstillere og besøkende. Resultatene var var hyggelig lesning, men arbeidet med å gjøre Lab 14 enda bedre starter nå. Blant annet er det et ønske om å samle f…
 

Les mer

Bransjetreff med godt innhold

Bransjetreff med godt innhold

Bransjetreffet ble en suksess med blandingen av godt faglig innhold, spennende lokale, gourmet lunsj og skjult teater. Mange gikk fem på når en av servitørene viste seg ikke å være det, men en standupkomiker. Foredragene var lærerike og noen vil bli fulgt opp videre med kurs eller work-shops. Fored…
 

Les mer

Bransjetreff 2011

Bransjetreff 2011

På årets Bransjetreff blir det innledninger om Samhandlingsreformen fra Helse- og omsorgsdepartementet, om innkjøp av laboratorieutstyr fra NTNU og fra UMB på Ås i tillegg til innføring i bruken av nye medier i kommuniksajon for bedrifter og informasjon om hvordan man kan håndterer en situasjon der …
 

Les mer

Vellykket Lab 11

Vellykket Lab 11

Lab 11 ble nok et vellykket arrangement med 3.300 besøkende, 1000 deltakere på kongresser og fagmøter og over 100 utstillere. Denne gangen var arrangementet mer kompakt enn tidligere ved at de fleste konferansene fant sted i hallen ved siden av utstillingshallen. Onsdagen var det "Happy hour", et…
 

Les mer

NLF med refusjon etter LabMed 2010

NLF med refusjon etter LabMed 2010

NLF refunderer ca NOK 500.000 til sine medlemmer etter LabMed 2010, som ble arrangert i Oslo i juni 2010. NLF inngikk en avtale om overskuddsdeling med arrangøren, og de av utstillerne som var medlemmer i NLF på den tiden får refundert mellom ca NOK 6.000 og NOK 137.000, avhengig av beløpet de betal…
 

Les mer

Lab 11

Lab 11

Fagmessen der laboratoriearbeid og laboratorieutstyr står i fokus Lab skal være en arena for faglig utvikling, innovasjon og dialog mellom brukere og leverandører av laboratorieutstyr. Her stiller bransjen med sine beste fagfolk som du kan drøfte dine hjertesaker med.
 

Les mer

Infoskriv om NLFs medlemmer

Infoskriv om NLFs medlemmer

NLF har utarbeidet et informasjonsskriv om NLFs medlemmer, bransjens felles produktregister, om LAb 11 og om NLF. Arbeidsgruppe industri står bak skrivet som i første rekke myntet på industrikundene, men som like gjerne kan brukes overfor andre kundegrupper. Målet er å øke kunnskapen blant kundene o…
 

Les mer

NLFs visjon

NLFs visjon

NLF har vedtatt ny strategi for å klargjøre hvor foreningen står og hvor den skal gå. I den sammenheng har det blitt vedtatt en visjon for foreningen: NLF: Framtidsrettet, samhandlende og samfunnsnyttig. Disse ordene skal være styrende for all aktivitet i NLF i årene som kommer.
 

Les mer