Aktivitetskalender

Dato Aktivitet Sted
2017    
2. februar Frokostmøte reguleringer medisinsk utstyr Fornebu
14. mars Kurs kjøpsrett, salgsbetingelser mm Scandic Solli
6. april Frokostmøte retur av el avfall mm Stena, Frogner
24.april Generalforsamling og medlemsmøte Scandic Solli
24. mai Frokostseminar om verdibaserte anskaffelser   
27.sept  Frokostseminar metodevurdering   Fornebu
9.-10.nov   Bransjetreff Losby