Påmeldingsskjema

Påmeldingsskjema Bransjetreff 2017

Losby Gods 9. – 10. november 2017


Vår bedrift kommer med følgende deltaker(e):


 

Hvis flere deltakere, send ekstra påmeldingsskjemaer

Spørsmål kan rettes til Lab Norges sekretariat: 

Adresse: Lab Norge, postboks 6644 St. Olavs plass, 0129 Oslo

Telefon: 23 32 61 20

 

Påmeldingsfrist: 8. oktober  2017