Påmeldingsskjema

Arrangement: Frokostmøte metodevurdering

 

Tid: 27. september 2017  Kl 0800 -1000

Sted: Fornebuporten, Oksenøyveien 10, Snarøya 

Pris pr person: kr 500


Vår bedrift kommer med følgende deltaker(e):


 

Hvis flere deltakere, send ekstra påmeldingsskjemaer

Spørsmål kan rettes til Lab Norges sekretariat: 

Adresse: Lab Norge, postboks 6644 St. Olavs plass, 0129 Oslo

Telefon: 23 32 61 20

 

Påmeldingsfrist: 22. september  2017