Påmeldingsskjema

Arrangement: Generalforsamling og medlemsmøte

 

Tid: mandag 16. april 2018  Kl 1200 -1600

Sted: Scandic hotell Solli (KNA), Parkveien 68, Oslo 

Pris pr person: Gratis


Vår bedrift kommer med følgende deltaker(e):


 

Hvis flere deltakere, send ekstra påmeldingsskjemaer

Spørsmål kan rettes til Lab Norges sekretariat: 

Adresse: Lab Norge, postboks 6644 St. Olavs plass, 0129 Oslo

Telefon: 23 32 61 20

 

Påmeldingsfrist: mandag 9. april 2018