Utstillinger

 

LAB

 

Neste Lab-messe er Lab 14. som arrangeres 28.-30. oktober 2014 på Lillestrøm. Arrangør er NLF i samarbeid med Norges Varemesse.
 
Nærmere informasjon på www.messe.no/lab

 
 
ANDRE UTSTILLINGER

 
Faglige grupper arrangerer forskjellige fagmøter. I tilknytning til noen av disse inviteres det til utstilling. Lab Norge har derfor utarbeidet et sett veiledende retningslinjer for slike utstillinger, en sjekkliste for arrangøren og et påmeldingsskjma som kan brukes hvis det passer. Dersom man innretter utstillingen etter disse retningslinjer eller etter annen avtael med Lab Norge, kan Lab Norge distribuere invitasjonen til alle sine medlemmer.
 
Retningslinjene m.m. finner du her: