ProdukterAbsorbsjonsdetektorer  Absorbsjonsutstyr  Agarkokere  
Agaroser  Agitatorer  Alarmsystemer  
Alarmsystemer for temperatur  Aminosyreanalysatorer  Aminosyrer  
Anaerob hanskeboks m/sluse  Anaerob kontroll  Anaerobe utrustninger  
Analysestandarder  Analysevekter  Anemometre  
Antistoffer  Arbeidsmiljøanalyse  Armaturer  
Atomabsorbsjonsspektrofotometre  Atomemisjonsspektrometre  Autoanalysatorer  
Autoklaver  Autosamplere  Avdampingsapparat  
Avtrekkskap  Bakteriologiske media  Bakteriologiske tester  
Bakteriologiutstyr  Barkode lesere  Becquerelmålere  
Bed-side-utstyr  Beholdere og tanker  BET-utstyr  
Betatellere  Betongtestutstyr  Billedanalyse  
Biokjemiske preparater  Biosensorer  Bioteknologiutstyr  
Blandeapparater  Blandemaskiner  Blodanalysatorer/blodanalyseutstyr  
Blodbankskap  Blodglucose apparater  Blodgruppesera  
Blottingutstyr  Bombekalorimetre  Byretter  
C-S-N-O-H analysatorer  CCD Camera  Cellebiologiutstyr  
Celledyrkingsutstyr  Celleknusere  Cellelinjer  
Celletellere  Cellevaskere  CO  
CO2 inkubatorer  COD Analysatorer  Computere og computerutstyr  
Cyto- og histologi  Cytosentrifuger  Damptrykkosmometre  
Damptrykksmålere  Dataloggere  Datastyring/evaluering  
Dehydrerte kulturmedia  Dekkglass maskin  Demineraliseringsanlegg  
Densitometre  Density gradientutstyr  Destillasjonsapparater  
Destillasjonsutstyr  Destruksjonsutstyr  Detektorer  
Detektorer UV/VIS  Deuteriumlamper  Diagnostika  
Dilutere  Disintegratorer  Dispensere  
Dispenseringsutstyr  DNA isolering  DNA-sekvensatorer  
DNA-syntezisere  Doseringsutstyr/pumper  Dosimetre  
Drug og alkoholtester  Drug og alkoholtesting  Duggpunktsmålere  
Dyrkningsmedier  Ejektorer  Ekstraksjonsutstyr  
Elastisitetsmålere  Elektroder  Elektroforesekjemikalier  
Elektroforeseutstyr  Elektrolyttanalysatorer  Elektroporator  
Elisa avlesere  EM-prøvebehandling  Emulgeringsutstyr  
Endepunktanalyseutstyr  Engangsartikler  Enzymanalysatorer  
Enzymer  Etikett- og bruksanvisningsystemer  Evaporatorer  
Faglitteratur  Fargemålingsutstyr  Fargemaskiner, imm./pato.  
Farmakologi  Fermentorer  Film  
Filtre/filtreringsutstyr  Finkjemikalier  Flammepunktutstyr  
Flowcytometer  Flowmålere  Fluorimetre  
Formalingsutstyr  Forurensningsanalyseapparater  Forvaskere  
Fotometre  Fottøy  Fraksjonssamlere  
Frysebokser/fryseskap  Frysemikrotomer  Frysetørkere  
FTIR  Fuktighetsmålere  Fyllemaskiner  
Gammatellere  Gassalarmutstyr  Gassanalysatorer  
Gassarter  Gassbrennere  Gasser  
Gasskromatografer  Gassmetere  Gassur  
GC/MS  Gel scannere  Gel timere  
Geltørkere  Genprober  Genteknologiutstyr  
Giftskap  Gjennomstrømningsmålere  Glassartikler  
Glassbearbeidingsutstyr  Glukoseanalysatorer  Gnistspektrografer  
Gradientblandere  Høytrykkspumper  Hanskebokser  
Hardhetsmålere  Hematokrittsentrifuger  Hematologiutstyr  
Himling / Renrom  Histologiske kjemikalier  Histopatologisk utstyr  
HIV-tester  Hjelpeutstyr, diverse  Homogenisatorer  
Hormonanalysatorer  HPLC-utstyr  Hurtigtester  
Hybridiseringsinkubatorer  Hydrogen analysatorer  Hydrologiske instrumenter  
ICP  ICP/MS  Immunologiutstyr  
Inkubatorer  Inkubatorrystere  Inndampnings- og krystalisasjonsutstyr  
Inneklima måling  Ionebyttere  Ionekromatografer  
IR-spektrometre  IR-utstyr/tilbehør  Ismaskiner  
Isolatorer  Isterningsmaskiner  Jartester  
Jord-analyse  Kalibreringsgasser  Kalibreringsutstyr  
Kalibreringsvekter  Kalorimetre  Kapillar elektroforese  
Kapillarviskosimetre  Kapsel/lukkemaskiner  Karl Fischer titrersystem  
Katalyseutstyr  Kjøleanlegg  Kjølebad  
Kjølesentrifuger  Kjølesirkulatorer  Kjøleutstyr  
Kjeldahl-apparater  Kjemi, sikkerhet  Kjemikaliefaremerkning  
Kjemikalier  Kjemikalieskap  Kjemisk rengjøring  
Klimaskap  Klinisk kjemi, analysatorer  Klinisk kjemi, kjemikalier  
Koagulasjonsutstyr  Koding/merking  Kokeplater  
Kolesterolanalysatorer  Kolonneutstyr  Kolorimetre  
Kompressorer  Konsentratorer  Kontrollmaterialer  
Kontrollmateriar  Kontrollsera  Koplingsmateriell  
Kornstørrelseanalyser  Korrosjonskamre  Korrosjonsmåleutstyr  
Kromatografi software  Kromatografisystemer, lavtrykk  Kromatografisystemer,lavtrykk  
Kromatografiutstyr  Kryobeholdere  Kryostater  
Kulemøller  Kurs  Kurver  
Kuttemaskiner  Kvalitetskontrollprogram  Kvelstoffanalyse  
Kvikksølvanalysatorer  Kyvetter  Laboratorieautomasjon  
Laboratoriefrysere  Laboratorieinventar  Laboratoriejekker  
Laboratorieovner  Laboratorierengjøring  Laboratoriesentrifuger  
Laboratorieutstyr  LAF-sterilbenker  Laktatanalysatorer  
Lamper for atomabsorbsjon  Lasergasser  Laserutstyr  
Ledningsevnemålere  Lekkasjesøkere  LIMS  
Lipider  LN  LN2 beholdere  
Logger  Luft-/gassanalyseutstyr  Luftfuktighetsmålere  
Lufthastighetsmålere  Luminometre  Møller  
Magnetiske kuler  Magnetrørere  Magnetventiler  
Manometer  Mass spectrometers  Massestrømsmålere  
Materialtestutstyr  Membranfiltrering  Membranpumper  
Metaller og legeringer  Metallprepareringsutstyr  Meteorologisk utstyr  
Mikrobølgeoppslutning  Mikrobølgeprosessorer  Mikrobiologi  
Mikrobiologiske analysatorer  Mikrohardhetsprøvere  Mikroposisjoneringsutstyr  
Mikrosentrifuger  Mikroskop, elektron-  Mikroskop, konfokal-  
Mikroskop, optiske  Mikrotiterplateleser  Mikrotiterplatelesere  
Mikrotiterplateshakere  Mikrotiterplatevaskere  Mikrotomer  
Miljøkontrollutstyr  Miljøprøvetakingsutstyr  Mobilitetsanalysatorer  
Molekylær biologi produkter  Muffelovner  Mutasjons detekteringssystemer  
Næringsmiddelanalyse  Nefelometere  NIR-analysatorer  
Nitrogenanalysatore  Nitrogenanalysatorer  Nitrogenbeholdere  
NMR-rør og utstyr  Oljeabsorberingsmidler  Oljeprøvingsutstyr  
Oljetestutstyr  Omrørings- og blandeutstyr  Omvendt osmoseanlegg  
Oppløsningshastighetsutstyr  Oppløsningsmidler  Oppleggsmaskiner  
Oppslutningsblokker  Oppvaskmaskiner  Oppvaskmidler, laboratorier  
Optisk aktivitet  Osmometre  Overflateanalysatorer  
Overvåkningsutstyr  Ovner  Oxygen analysatorer  
Ozonanalysatorer  Ozondetektorer  Ozongeneratorer  
Partikkelanalysatorer  Partikkelstørrelse, utstyr  Partikkeltellere  
Patologiutstyr  PCR-maskiner/kjemikalier  PCR-utstyr/reagenser  
Penetrometere  Peptid-synteziser  Peptider  
Petriskålfyller  pH-metre  Phosphor Imager  
Pipetteringsutstyr  Plantevekstskap  Plastartikler  
Polarimetre  Polarografiutstyr  Polymer/plastanalyse  
Porosimetre  Porositetsmålere  Porselensartikler  
Power supplies  Prøvefordeling, automatisk  Prøveprepareringsutstyr  
Prøvetakingsstol  Prøvetakingsutstyr for blod  Prøvetakingsutstyr for luft  
Prøvetakingsutstyr for vann  Prøvetakningsutstyr for luft  Prøvetakningsutstyr for vann  
Presisjonssager  Presisjonsvekter  Presser  
Prosesskontrollutstyr-gass  Prosesskontrollutstyr-væsker  Prosessovervåkning  
Protein fraksjonering  Protein sekvensatorer  Proteiner  
Pulveranalysatorer  Pulverdoseringsutstyr  Pulverteknologi  
Pumper  Pyknometre  Røntgen-diffraktometre  
Røntgenfluorescens-instrumenter  Rør og rørledninger  Rør-metall/plast  
Røreverk  Røykgassdetektorer  Radioaktive isotoper  
Radioaktivitetsmåleutstyr  Radioisotop detektorer  Reagenser  
Reagensglasstativer  Reaktorer  Referansestandarder  
Refleksjonsfotometre  Refraktometre  Reguleringsutstyr  
Renrom teknikk  Rensningsanleggutstyr  Reologi-utstyr  
RIA-sentrifuger  Ria-Tester  RIA-utstyr  
Roboter til laboratorier  Rotametre  Rotasjonsfordampere  
Rotatorer  Rotavapor  Ryste-  
Ryste-/blandemaskiner  Rystemaskiner  Salinometre  
Salttåkekammer  Sandbad  Scintillasjons tellevæsker  
Scintillasjonsutstyr  Sedimentasjonsutstyr  Sekketømmere  
Sementtestutstyr  Sensorisk analyse  Sentralgassanlegg  
Sentrifuger  Separatorer  Sera/medier  
Serologiske tester  Serologiutstyr  SFC/SFE  
Sikkerhetskabinetter  Sikkerhetsutstyr  Sikter/siktemaskiner  
Sirkulatorer  Skrivere  Slangepumper  
Slipemaskiner  Slipeutstyr  Smeltepunktapparater  
Software  Soxhlet-apparater  Speilbrennere  
Spektrofluorimetre  Spektrofotometre  Spektrometre  
Spesialgasser  Spormetallanalysatorer  Sprøyter  
Sputter coatere  Støvmålere  Støymålere  
Stativer  Stereomikroskoper  Sterilbenker  
Sterilfiltrering  Sterilisatorer  Steriliseringsutstyr  
Sterilrom  Strålevernutstyr  Strømningsmålere  
Sugebord  Superkritisk væskeekstraktor SFE  Tørringsutstyr  
Tørrkjemisystemer  Tørrstoffbestemmelse  Tablettprøver  
Tappeutstyr  Teksturmåling  Temperaturkontroll  
Temperaturmålingsutstyr  Temperaturskap  Tensiometre  
Termisk analyseutstyr  Termoanalysatorer  Termometre  
Termostater  Termostatskap/tørkeskap  Teststrimler  
Tetthetsmålere  Titratorer  Titreringsutstyr  
TLC-utstyr  TOC-analysatorer  Toksikologi  
Toksisitetsanalysatorer  Transducere  Transilluminatorer  
Transmittere  Trillebord  Trykkregulatorer  
Tynnsjiktskromatografi  Ultradypfrysere  Ultrafiltrering  
Ultralyd-nivåmåling  Ultralyd-testutstyr  Ultralydbad  
Ultralydcelleknusere  Ultralydhomogenisatorer  Ultralydsflowmålere  
Ultramikrotomer  Ultrasentrifuger  Urintestutstyr  
UV-utstyr  UV/VIS spektrometre  UV/VIS-detektorer  
Væskekromatografer  Væskekromatografiutstyr  Væskepumper  
Væskescintillasjonstellere  Vakuum fordamper  Vakuum pådampere  
Vakuumkonsentratorer  Vakuumovner  Vakuumpumper  
Vakuumutstyr  Vannaktivitetsmålere  Vannanalyseutstyr  
Vannbad/vannbadrystere  Vannbestemmelsesapparater  Vannprøvetakere  
Vannrenseanlegg  Varmeblokker/plater  Varmeskap  
Varmevekslere  Vaskemaskiner for laboratorier  Vaskeutstyr for laboratorieutstyr  
Veiebord  Vekstfaktorer  Vekter  
Ventilasjonsutstyr  Ventiler  Virologiutstyr  
Virusanalyser  Visittkurver  Viskosimeterbad  
Viskosimetre  Whirl mixer