De nye personvernreguleringene - GDPR - tidligst i kraft i juli

I en melding fra Justis- og beredskapsdepartementet heter det: Den nye personopplysningsloven vil tidligst kunne settes i kraft i juli i år. Justis- og beredskapsdepartementet arbeider for tiden med å innlemme EUs personvernforordning (GDPR) i EØS-avtalen og gjennomføre forordningen i en ny norsk personopplysningslov.

De nye personvernreguleringene - GDPR - tidligst i kraft i juli