Linker

Returseskaper for elektrisk og elektronisk avfall (ee-avfall):
 
Ee-avfall: Elektronikkretur
Ee-avfall: Renas

Emballasjeavfall: Grønt punkt Norge: www.grontpunkt.no  
 
Samarbeidende næringsorganisasjoner:
 
Norge: Hovedorganisasjonen VIRKE: www.virke.no

Norge: LFH: www.lfh.no
Danmark: Dadif: www.dadif.dk
Sverige: Swedish Labtech: www.swedishlabtech.se
Europa: EDMA - European Dagnostics Manufacturers Association. www.edma-ivd.be
 
Samarbeidende faglige organisasjoner:
 
Norsk Kemisk Selskap
Tidsskriftet “KJEMI” 
NITO/BFI: www.nito.no/bfi

Norsk Biokjemisk Selskap: www.biokjemisk.com

Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi: http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-medisinsk-biokjemi/norsk-selskap-for-medisinsk-biokjemi/


Offentlige myndigheter:

Helse- og omsorgsdepartementet: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod
Helsedirektoratet: www.helsedirektoratet.no 
Klima og forurensningsdirektoratet 
Arbeidstilsynet 
 

Andre:
 
Norges Varemesse: www.messe.no
Lovdata: www.lovdata.no
Brønnøysundregistrene: www.brreg.no